Chứng Chỉ Mạng MCSE

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học Chứng Chỉ Mạng MCSE

Khóa học quản trị hệ thống mạng MCSE (Microsoft Certified System Engineer) nằm trong chương trình đào tạo kỹ sư hệ thống mạng chuyên nghiệp của Microsoft, tiếp sau khóa học MCSA, đây là một bước nâng cao trình độ cho các chuyên viên quản trị hệ thống mạng trở thành kỹ sư hệ thống mạng chính thức được Microsoft công nhận trình độ và năng lực. MCSE là một khóa học tối ưu cho những cá nhân hay doanh nghiệp vốn đã sẵn có nền tảng phần cứng mạng của Microsoft và muốn đầu tư hơn trong việc khám phá thêm nhiều tính năng ưu việt của công nghệ Microsoft nhằm đạt được hiệu quả trong công việc kinh doanh. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
- Trở thành chuyên viên thiết kế mạng cao cấp trên môi trường Microsoft.
- Có khả năng tư vấn, thiết kế, xây dựng, quản trị và phát triển hệ thống mạng LAN/WAN.
- Bảo mật hệ thống mạng.
- Thực thi, duy trì cơ sở hạ tầng mạng.

Đối Tượng Tham Gia

- Có kiến thức căn bản về quản trị mạng hoặc trình độ tương đương MCSE
- Đọc và hiểu tài liệu Tiếng Anh sẽ có nhiều thuận lợi khi tham gia khóa học này

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Chứng Chỉ Mạng MCSE

Nội Dung Khóa Học Chứng Chỉ Mạng MCSE


- Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure
+ Configuring Storage for Windows Server 2008 Applications
+ Configuring High Availability for Windows Server 2008 Applications
+ Configuring Remote Desktop Services
+ RDS in the Multiple-Server Configuration
+ Securely Delivering RDS Applications to the Internetu
+ IIS Web Applications
+ IIS FTP and SMTP Services
+ IIS Server and SSL Management
+ Microsoft SharePoint Foundation
+ Windows Streaming Media Services
- Designing Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
+ Designing IP Addressing and Configuration.
+ Designing Name Resolution
+ Designing Advanced Name Resolution
+ Designing Network Access
+ Designing Network Security
+ Designing Application Deployment
+ Designing Remote Desktop Services
+ Designing IIS for Web-Based Applications
+ Designing File and Print Services
+ Designing File Replication and Caching
+ Designing for Business Continuity
+ Designing an Update Deployment Strategy
+ Designing a Virtualization Infrastructure
- Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services
+ Overview of Active Directory Design
+ Designing an AD DS Forest Infrastructure
+ Designing an AD DS Domain Infrastructure
+ Designing AD DS Sites and Replication
+ Designing AD DS Domain Controllers
+ Designing AD DS Domain Administration
+ Designing AD DS Group Policy
+ Designing AD DS Security
+ Designing a Public Key Infrastructure
+ Designing and Deploying AD RMS
+ Designing an AD LDS Infrastructure
+ Designing an AD FS Infrastructure
+ Designing AD DS Transitions
- Windows 7, Configuring
+ Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
+ Configuring Disks and Device Drivers
+ Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client Computers
+ Configuring Network Connectivity
+ Configuring Wireless Network Connections
+ Securing Windows 7 Desktops
+ Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers
+ Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows 7

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản