Phát Triển Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN

Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server 2012

Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế hoạch truy vấn. Khóa học tập trung vào việc tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm các View, Thủ tục chứa sẵn, cùng với các tham số và hàm. Các vấn đề chung khác về mã thủ tục, chẳng hạn như giao dịch, xử lý đồng thời, xử lý lỗi, và SQL CLR cũng được giới thiệu trong khóa học này. Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:
- Giới thiệu toàn bộ nền tảng SQL Server và các công cụ chính của nó. Bao gồm các phiên bản, nền tảng cơ bản đối tượng lắng nghe mạng, khái niệm dịch vụ và tài khoản dịch vụ
- Xác định các kiểu dữ liệu phù hợp được sử dụng khi thiết kế bảng, chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu, và tạo ra các bí danh cho kiểu dữ liệu.
- Hãy nhận biết và thực hành thiết kế tốt về bảng SQL Server và có thể tạo ra các bảng bằng cách sử dụng T-SQL. (Lưu ý: phân vùng bảng nằm ngoài phạm vi khóa học này.
- Thực hiện các ràng buộc Rimary Key, Foreign Key, Default, Check và Unique, cũng như kiểm tra các tầng ràng buộc.
- Xác định cột duy nhất phù hợp kết hợp các chiến lược chỉ mục
- Tạo bảng như heaps và bảng với chỉ mục nhóm. Cũng như định hướng các thiết kế cho một bảng và đề xuất một kiến trúc thích hợp.
- Đọc và giải thích chi tiết các thành phần chung cho kế hoạch thực hiện.
- Thiết kế các chỉ mục non-clustered hiệu quả.
- Thiết kế và thực hiện các View
- Thiết kế và thực hiện các thủ tục chứa sẵn
- Làm việc với các kiểu bảng, Các giá trị tham số bảng sử dụng đoạn lệnh MERGE để tạo các thủ tục chứa sẵn cập nhật kho dữ liệu.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tham dự chính cho khóa học này là các chuyên gia CNTT, những người muốn nắm vững các kỹ kỹ năng về sản phẩm và tính năng SQL Server 2012 cũng như công nghệ để thực hiện một cơ sở dữ liệu.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Nội Dung Khóa Học Microsoft SQL Server 2012


- Bài 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và Toolset
- Bài 2: Làm việc với các kiểu dữ liệu
- Bài 3: Thiết kế và thực hiện bảng
- Bài 4: Bảo toàn dữ liệu thông qua các ràng buộc
- Bài 5: Lập kế hoạch chỉ mục cho SQL Server 2012
- Bài 6: Thực hiện cấu trúc bảng trong SQL Server 2012
- Bài 7: Đọc và thực thi các kế hoạch SQL Server 2012
- Bài 8: Cải tiến hiệu năng thông qua các chỉ mục Nonclustered
- Bài 9: Thiết kế và thực hiện các View
- Bài 10: Thiết kế và thực hiện các thủ tục chứa sẵn
- Bài 11: Gộp dữ liệu và truyền các bảng
- Bài 12: Thiết kế và thực hiện các hàm người dùng định nghĩa
- Bài 13: Tạo các ứng dụng SQL Server 2012 xử lý tốt tính đồng thời
- Bài 14: Quản lý các lỗi trong mã T-SQL
- Bài 15: Xử lý thao tác dữ liệu thông qua Trigger
- Bài 16: Thực hiện mã quản lý trong SQL Server 2012
- Bài 17: Lưu dữ liệu XML Data trong SQL Server 2012
- Bài 18: Truy vấn dữ liệu XML trong SQL Server
- Bài 19: Làm việc với dữ liệu không gian (Spatial Data) trong SQL Server 2012
- Bài 20: Làm việc với các chỉ mục và truy vấn toàn văn

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN
Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 84(0) 437872323
Website: http://esvn.vn - Email: info@esvn.com.vn
Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam (ESVN) với tên gọi biểu trưng “Mặt Trời Phía Đông Việt Nam” thể hiện của một sự khởi đầu đầy sức mạnh và niềm tự hào của người Việt Nam. ESVN được thành lập với sự tâm huyết của nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế kết hợp với sự hội tụ các kỹ sư giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin có tuổi đời còn trẻ, đã từng tham gia nhiều dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay đáp ứng được yêu cầu về giải pháp ứng dụng CNTT của khách hàng. Với tuổi trẻ và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trẻ của ESVN sẽ mang tới nhiều giải pháp cho khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, điều đó đã được khẳng định bởi khách hàng của công ty. Thông qua đó đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho ESVN vững bước đi lên và khẳng định mình trên thị trường trong nước và quốc tế trong lĩnh vực liên quan. Trách nhiệm lớn lao của ESVN là đem tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo. Để đạt được điều đó chúng tôi luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. ESVN luôn lấy “giá trị niềm tin của khách hàng” để làm thước đo cho sự phấn đấu và thực hiện các mục tiêu của mình.
Đồng bộ tài khoản