Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN

Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server 2012

Khóa học này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu. Nội dung cũng giúp cho học viên kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế với mã 70-462. Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:
- Lập kế hoạch và cài đặt SQL Server.
- Mô tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc vật lý của các cơ sở dữ liệu và các tùy chọn cấu hình chung liên quan.
- Giải thích được khái niệm transaction log và mô hình SQL Server recovery cũng như thực hiện các chiến lược sao lưu dự phòng đáp ứng khả năng sẵn sàng cao.
- Sao lưu SQL Server.
- Phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Sử dụng công cụ import/export và giải thích các vấn đề liên quan đến SSIS.
- Làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server, đăng nhập và người dùng.
- Làm việc với các server role có sẵn, server role do người dùng định nghĩa, database role có sẵn và database role người dùng định nghĩa.
- Làm việc với cấp phép và gán quyền.
- Làm việc với SQL Server Audit.
- Làm việc với SQL Server Agent, jobs và nhật ký job.
- Thực hiện bảo mật SQL Server agent, các tài khoản proxy và định danh.
- Cấu hình database mail, alerts và notifications.
- Lập kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu.
- Làm việc với SQL Profiler và SQL Trace stored procedures.
- Giới thiệu DMVs và cấu hình tập dữ liệu.
- Làm việc với Central Management Servers và các truy vấn nhiều mãy chủ queries, Ảo hóa về SQL Server và các ứng dụng tầng dữ liệu.
- Xử lý sự cố cơ sở dữ liệu SQL Server.

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học được thiết kế dành cho các học viên là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Người thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu và bảo trì lĩnh vực họ chịu trách nhiệm chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong công việc chính của họ.
- Học viên là các cá nhân ,người phát triển ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Microsoft SQL Server 2012


- Bài 1: Giới thiệu SQL Server 2012 và Toolset
+ Giới thiều về SQL Server Platform
+ Làm việc với các công cụ SQL Server
+ Cấu hình các dịch vụ SQL Server
- Bài 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2012
+ Tổng quan về kiến trúc SQL Server
+ Lập kế hoạch các yêu cầu tài nguyên máy chủ
+ Chuẩn bị kiếm thử cài SQL Server
- Bài 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012
+ Chuẩn bị cài đặt SQL Server
+ Cài đặt SQL Server
+ Nâng cấp và cài đặt tự động
- Bài 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu
+ Tổng quan về cơ sở dữ liệu SQL Server
+ Làm việc với Files và Filegroups
+ Di chuyển Database Files
- Bài 5: Hiểu về các mô hình khôi phục SQL Server 2012
+ Chiến lược sao lưu
+ Tìm hiểu về SQL Server Transaction Logging
+ Lập kế hoạch chiến lược sao lưu SQL Server
- Bài 6: Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
+ Sao lưu cơ sở dữ liệu và Transaction Logs
+ Quản lý sao lưu cơ sở dữ liệu
+ Làm việc với các tùy chọn sao lưu
- Bài 7: Phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
+ Tìm hiểu tiến trình phục hồi dữ liệu
+ Phục hồi cơ sở dữ liệu
+ Làm việc với cơ chế phục hồi Point-in-time
+ Phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống và các tệp riêng
- Bài 8: Nhập và xuất dữ liệu
+ Chuyển nhập và xuất dữ liệu trong SQL Server
+ Nhập và xuất bảng dữ liệu
+ Chèn dữ liệu với dữ liệu lớn
- Bài 9: Xác thực và cấp quyền người dùng
+ Xác thực các kết nối tới SQL Server
+ Cấp quyền đăng nhập để truy cập cơ sở dữ liệu
+ Cấu quyền truy cập các máy chủ
- Bài 10: Gán Server Role và Database Role
+ Làm việc với Server Role
+ Làm việc với Database Role có sẵn
+ Tạo Database Role do người dùng định nghĩa
- Bài 11: Cấp phép người dùng truy cập tài nguyên
+ Cấp phép truy cập các đối tượng
+ Cấp phép thực thi mã
+ Cấu hình cấp phép mức lược đồ
- Bài 12: Giám sát môi trường SQL Server
+ Các tùy chọn giám sát truy cập dữ liệu trong SQL
+ Thực hiện giám sát SQL Server
+ Quản lý giám sát SQL Server
- Bài 13: Tự động hóa quản lý SQL Server 2012
+ Tự động hóa quản lý SQL Server
+ Làm việc với SQL Server Agent
+ Quản lý SQL Server Agent Jobs
- Bài 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
+ Tìm hiểu về bảo mật SQL Server Agent
+ Cấu hình chứng nhận
+ Cấu hình tài khoản Proxy
- Bài 15: Giám sát SQL Server 2012 với Alerts và Notifications
+ Cấu hình Database Mail
+ Giám sát các lỗi SQL Server
+ Cấu hình điều hành, Alerts và Notifications
- Bài 16: Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu đang chạy
+ Đảm bảo bảo toàn cơ sở dữ liệu
+ Bảo trì chỉ mục (Index)
+ Tự động bảo trì cơ sở dữ liệu thường xuyên
- Bài 17: Theo dõi truy cập SQL Server 2012
+ Chụp các hành vi sử dụng SQL Server Profiler
+ Cải tiến hiệu suất với Database Engine Tuning Advisor
+ Làm việc với các tùy chọn Tracing
- Bài 18: Giám sát SQL Server 2012
+ Giám sát các hành vi
+ Sao chụp và quản lý hiệu suất dữ liệu
+ Phân tích hiệu suất dữ liệu thu thập được
- Bài 19: Quản lý nhiêu máy chủ
+ Làm việc với nhiều máy chủ
+ Ảo hóa SQL Server
+ Triển khai và nâng cấp các ứng dụng tầng dữ liệu
- Bài 20: Xử lý sự cố thông thường SQL Server 2012
+ Phương pháp xử lý dự cố SQL Server
+ Giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ
+ Giải quyết các vấn đề truy cập đồng thời
+ Giải quyết các vấn đề Đăng nhập và kết nối

Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam - ESVN
Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 84(0) 437872323
Website: http://esvn.vn - Email: info@esvn.com.vn
Công Ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam (ESVN) với tên gọi biểu trưng “Mặt Trời Phía Đông Việt Nam” thể hiện của một sự khởi đầu đầy sức mạnh và niềm tự hào của người Việt Nam. ESVN được thành lập với sự tâm huyết của nhóm các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế kết hợp với sự hội tụ các kỹ sư giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin có tuổi đời còn trẻ, đã từng tham gia nhiều dự án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng công nghệ mới nhất hiện nay đáp ứng được yêu cầu về giải pháp ứng dụng CNTT của khách hàng. Với tuổi trẻ và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ chuyên gia và kỹ sư trẻ của ESVN sẽ mang tới nhiều giải pháp cho khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, điều đó đã được khẳng định bởi khách hàng của công ty. Thông qua đó đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho ESVN vững bước đi lên và khẳng định mình trên thị trường trong nước và quốc tế trong lĩnh vực liên quan. Trách nhiệm lớn lao của ESVN là đem tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo. Để đạt được điều đó chúng tôi luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. ESVN luôn lấy “giá trị niềm tin của khách hàng” để làm thước đo cho sự phấn đấu và thực hiện các mục tiêu của mình.
Đồng bộ tài khoản