Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server 2012

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học SQL Server 2012

Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse. Kết quả đạt đựơc sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ có khả năng:
- Biết tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL), tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu như: các schema, các bảng (table), các ràng buộc toàn vẹn (constraint), các bảng ảo (view), kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa…
- Viết các câu truy vấn có chọn lọc, có nhóm, có thống kê dữ liệu và các câu truy vấn nâng cao
- Viết các câu lệnh cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, sửa và xóa
- Biết tạo ra các người dùng và phân quyền sử dụng dữ liệu cho các người dùng này
- Sử dụng các từ điển dữ liệu để giải quyết việc tìm kiếm, hiệu chỉnh các đối tượng trong cơ sở dữ liệu

Đối Tượng Tham Gia

Học viên đã có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012 để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server 2012

Thời Lượng

1.5 Tháng (3 giờ 15' x 3 buổi/tuần)

Nội Dung Khóa Học SQL Server 2012


- Microsoft SQL Server là gì?
+ Lịch sử phát triển MS. SQL Server
+ Cài đặt Microsoft SQL Server
+ Tiện ích trong Microsoft SQL Server
- Tạo lập dữ liệu - DDL (data definition language)
+ Cơ sở dữ liệu (database)
+ Bảng (table)
+ Schema
+ Import và Export dữ liệu
- Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (constraint)
+ Khái niệm ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
+ Phân loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
+ Tạo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
+ Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)
- Truy vấn dữ liệu - SQL (structured query language)
+ Ngôn ngữ SQL
+ Câu truy vấn đơn giản SELECT FROM
+ Các hàm thường dùng
+ Lọc và sắp xếp dữ liệu
+ Truy vấn trên nhiều bảng
+ Sử dụng biểu thức điều kiện
+ Truy vấn có nhóm
+ Truy vấn con (sub query)
+ Tích hợp kết quả truy vấn
- Bảng ảo (View)
+ Tạo bảng ảo
+ Sửa bảng ảo
+ Cập nhật bảng ảo
- Cập nhật dữ liệu - DML (data manipulation language)
+ Thêm dòng (insert)
+ Xóa dòng (delete và truncate table)
+ Sửa dòng (update)
+ Trộn dòng (merge)
- Truy vấn nâng cao
+ Sử dụng truy vấn con như là một biểu thức trong câu truy vấn chính
+ Sử dụng truy vấn con như là một bảng dẫn xuất (derived table)
+ Truy vấn kết hợp (correlative sub query)
+ Truy vấn có sử dụng CTE (common table expressions)
+ Truy vấn đệ quy
+ Sử dụng mệnh đề APPLY để kết hợp một bảng với một biểu thức bảng (table expression)
+ Sử dụng mệnh đề OUTPUT để kết xuất kết quả của câu truy vấn
+ Các hàm xếp hạng (Ranking function)
- Làm việc với kiểu dữ liệu phức tạp
+ Kiểu TABLE do người dùng định nghĩa
+ Kiểu FILESTREAM
+ Kiểu FILETABLES
+ Kiểu DATETIME2
+ Kiểu HIERARCHYID
+ Kiểu dữ liệu nhị phân
- Quản trị đơn giản – DCL (data control language)
+ Tạo người dùng
+ Phân quyền
+ Tổ chức dữ liệu
- Từ điển dữ liệu (data dictionary)
+ Xem thông tin về bảng
+ Xem thông tin về bảng ảo
+ Xem thông tin về ràng buộc toàn vẹn

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận Tư vấn ghi danh
Điện thoại: 08.38337980 (ext.111)
Website: http://t3h.vn - Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn
Được thành lập từ năm 1986, với 28 năm kinh nghiệm, Trung tâm Tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ muốn cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực CNTT. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên - chuyên đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa đa truyền thông và Tin học A,B,C. Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm, chứng chỉ ISO, 30.000 lượt học viên mỗi năm. Chuyên nghiệp trong đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa Đa truyền thông và Chứng chỉ Quốc gia A-B-C.
Đồng bộ tài khoản