Lập Trình C Và Cấu Trúc dữ liệu

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình C

Khóa học Lập Trình C Và Cấu Trúc dữ liệu của Trung tâm Tin học Đại học KHTN cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++, rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++. Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ có khả năng:
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++
- Lập trình hướng đối tượng với C++
- Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C++
- Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho những người đã có kiến thức nền tảng về C hoặc đã học qua lớp "Kỹ thuật lập trình C", hoặc Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++

Thời Lượng

1.5 Tháng học liên tục (3 giờ 15' x 3 buổi/tuần)

Nội Dung Khóa Học Lập Trình C


- Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
- Các mở rộng của C++
+ Toán tử nhập, xuất
+ Khai báo mọi nơi
+ Toán tử phạm vi
+ Tham chiếu
+ Chồng hàm
+ Chồng toán tử
+ Hàm có đối số mặc định
- Đối tượng và Lớp
+ Đối tượng và Lớp
+ Phép gán các đối tượng
+ Hàm thiết lập
+ Hàm hủy bỏ
+ Hàm thiết lập sao chép
+ Đối tượng hằng
- Toán tử trên lớp
+ Toán tử trên lớp
+ Hàm toán tử
+ Chuyển đổi kiểu
- Kỹ thuật thừa kế
+ Thừa kế
+ Đơn thừa kế
+ Hàm thành phần ảo
+ Tính đa hình
+ Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy
+ Đa thừa kế
- Khuôn hình
+ Khuôn hình hàm
+ Khuôn hình lớp

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận Tư vấn ghi danh
Điện thoại: 08.38337980 (ext.111)
Website: http://t3h.vn - Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn
Được thành lập từ năm 1986, với 28 năm kinh nghiệm, Trung tâm Tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ muốn cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực CNTT. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên - chuyên đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa đa truyền thông và Tin học A,B,C. Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm, chứng chỉ ISO, 30.000 lượt học viên mỗi năm. Chuyên nghiệp trong đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa Đa truyền thông và Chứng chỉ Quốc gia A-B-C.
Đồng bộ tài khoản