Lập Trình Ứng Dụng FaceBook - Mobile - Web

Lập Trình Ứng Dụng FaceBook - Mobile - Web
8 10 257
Lập trình ứng dụng là lập trình nhằm tạo ra các phần mềm phục vụ nhu cầu của người dùng.
  • » Xem thêm
    • Những lập trình viên ứng dụng phải sử dụng thành thạo và mở rộng các Controls trong Windows Form. Hiểu và vận dụng được ADO.NET trong việc truy xuất dữ liệu. Tạo báo biểu (report), giúp đỡ, in ấn và đóng gói ứng dụng. Hiểu và vận dụng được kiến trúc 3 tầng để xây dựng ứng dụng Windows. Xây dựng ứng dụng quản lý trên môi trường windows. Thi được chứng chỉ MCTS Windows Application của Microsoft.
Hiển thị 1-20 trên 97 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản