Lập Trình Viên Quốc Tế

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Viên Quốc Tế

Với việc đánh giá nhu cầu đang phát triển của thị trường hiện tại cũng như sau khi nghiên cứu xu hướng thị trường trong tương lai, Aptech đã ra mắt chương trình giảng dạy ACCP mới được nâng cấp với một sự pha trộn các công nghệ tân tiến nhất như Mobile Apps, Java, .Net, Windows Store Apps. Hướng tới những công nghệ mới nhất của ngành CNTT Aptech đã phát triển các sản phẩm và chuyển giao phương pháp đào tạo giúp sinh viên hiểu được những công nghệ tốt hơn và phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp CNTT.
Các dự đoán cho ngành công nghiệp CNTT với tầm nhìn tới năm 2015 hứa hẹn sẽ có sự gia tăng nhu cầu về các chuyên gia và các dịch vụ CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT.
- Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech.
- Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.

Thời Lượng

Theo thời lượng học tại trung tâm.

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Viên Quốc Tế


- Semester 1
+ Logic Building and Elementary Programming
+ Building Next Generation Websites
- Semester 2
+ Markup Language
+ Application Development Fundamentals - I
+ Application Development Fundamentals - II
+ Advanced Application Development - I
- Semester 3
+ Windows Store Apps Development - I
+ Windows Store Apps Development - II
+ Advanced Windows Store Apps Development - I
+ Advanced Windows Store Apps Development - II
+ Web Application Development
+ Enterprise Application Programming
+ Developing Mobile Applications
+ Working with Cloud Computing
- Semester 4
+ Internet Security
+ Introduction to Web and Enterprise Applications
+ Web Component Development
+ Architecting Applications for the Web
+ Processing Application using Markup Language
+ Enterprise Application Development

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
06 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Trung tâm HueCIT
Điện thoại: 054823650
Website: http://www.huecit.vn - Email: info@huecit.vn
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản