Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Lĩnh Vực CNTT

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Chương trình tiếng Anh giao tiếp giúp học viên có thể:
- Có khả năng nói tiếng Anh lưu loát và tự tin
- Rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ khác
- Phát triển kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày thành công
- Tham gia học tập trong một môi trường giao tiếp hiện đại

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả mọi đối tượng trong xã hội có nhu cầu.

Thời Lượng

05 tháng (3 buổi/tuần)

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp


- Listening – Speaking (Luyện nghe – Nói)
- Communication & Presentation Skills(Kỹ năng Giao tiếp và Trình bày)
- Học online
- Thi cuối khóa
- Giáo trình
+ New Interchange 1
+ Communication & Personality Development
+ Bộphận Anh ngữ biên soạn
+ Bộ phận Anh ngữ biên soạn

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
06 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Trung tâm HueCIT
Điện thoại: 054823650
Website: http://www.huecit.vn - Email: info@huecit.vn
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản