Mỹ Thuật Đa Phương Tiện

Giới Thiệu Khóa Học Mỹ Thuật Đa Phương Tiện

Với chương trình đào tạo bao quát của Hue-ARENA, học viên có nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng và có thể làm bất cứ công việc nào trong lĩnh vực Mỹ thuật đa phương tiện: Thiết kế Đồ họa, quảng cáo, làm phim, chuyên gia game, hoạt hình 3D, thiết kế web, thiết kế truyền thông đa phương tiện,… Chương trình học gồm 4 học kỳ trong 2 năm. Học viên có thể đăng ký từng năm học một hoặc cả 2 năm.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học thiết kế đồ họa.

Thời Lượng

Theo thời lượng học tại trung tâm.

Nội Dung Khóa Học Mỹ Thuật Đa Phương Tiện


- Học kỳ 1 (cim): thiết kế đồ hoạ
+ Khái niệm cơ bản về máy tính, Mỹ thuật đa phương tiện và Internet
+ Lý thuyêt về Đồ hoạ
+ Mỹ thuật căn bản
+ Xử lý ảnh
+ Xuất bản truyền thông
+ Lý thuyết quảng cáo
+ Đồ án
+ Tìm hiểu công nghệ
- Học kỳ 2 (dim): thiết kế website
+ Các cơ sở của thiết kế WEBSITE
+ Thiết kế trang WEB
+ Soạn thảo và lập trang WEB
+ Đồ hoạ và hoạt hình cho WEB
+ Lập trình WEB
- Học kỳ 3 (adim1): tạo lập các ứng dụng đa phương tiện
- Học kỳ 4 (adim2): hoạt hình – 3d

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
06 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Trung tâm HueCIT
Điện thoại: 054823650
Website: http://www.huecit.vn - Email: info@huecit.vn
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản