Kỹ Thuật Viên Quốc Tế Chuyên Ngành Phần Mềm ITT i11

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Viên Quốc Tế

Chương trình ITT i11 chính là Semester I (học kỳ I) của chương trình ACCP i11 đã được Việt hóa để phù hợp với các bạn chưa chuẩn bị tốt trình độ tiếng Anh: giáo trình, tài liệu học tập bằng tiếng Việt, tăng thời gian đào tạo, hỗ trợ đào tạo miễn phí tiếng Anh… Mục tiêu của chương trình là trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, đặc biệt là thiết kế website chuyên nghiệp và viết tài liệu theo tiêu chuẩn của ngành công nghiệp phần mềm.

Đối Tượng Tham Gia

- Chương trình áp dụng cho mọi đối tượng
- Không thi tuyển đầu vào

Thời Lượng

10 tháng, tuần học 4 buổi (3giờ/buổi)

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Viên Quốc Tế


- Giới thiệu về phần cứng và phần mềm máy tính
- Tổ chức lưu trữ, tính toán dữ liệu trong máy tính
- Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows
- Khai thác thông tin trên Internet
- Hướng dẫn sử dụng MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
Các khái niệm cơ bản
- Các kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc câu lệnh
- Input và Output trong C
- Mảng (Array), Con trỏ (Pointer)
- Hàm (Function)
- Làm việc với chuỗi (String)
- Các cấu trúc dữ liệu nâng cao
- Các thuật toán sắp xếp
- Làm việc với File (File handling)

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
06 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Trung tâm HueCIT
Điện thoại: 054823650
Website: http://www.huecit.vn - Email: info@huecit.vn
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản