Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT

06 Lê Lợi, Huế

Giới Thiệu Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT

Diện tích đất 2.376 m2, với 5 tầng lầu trên tổng diện tích sàn 2.450m2. Trong đó:
- 22 phòng 25m2 (bao gồm 12 phòng làm việc, 01 phòng họp, 05 phòng lý thuyết , 03 phòng thực hành, 03 phòng nghỉ chuyên gia)
- 03 phòng thực hành 30m2
- 01 phòng thư viện
- 01 Hội trường 240m2
- 01 canteen ở sân thượng tầng 5
- Sân vườn rộng 1400m2 dùng làm nơi để xe, sân nghỉ (đồng thời làm nơi tổ chức hội chợ, triển lãm CNTT)

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 054 - 823650
Fax: 054 - 823649
Email: info@huecit.vn
Website: http://www.huecit.vn

Đồng bộ tài khoản