Kỹ Thuật Viên Quản Trị Mạng Máy Tính

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Mạng Máy Tính

- Chương trình Kỹ thuật viên Quản trị mạng máy tính nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về cài đặt phần cứng phần mềm máy tính, bảo trì sửa chữa máy tính, quản lý dịch vụ và quản trị mạng máy tính.
- Hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có khả năng làm việc các công việc kỹ thuật cho quản lý, bảo trì và quản trị hệ thống máy tính của các đơn vị, cơ quan.

Đối Tượng Tham Gia

- Tất cả các học viên muốn làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính
- Các sinh viên đang theo học tất cả các ngành trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp.
- Các nhân viên đang làm việc tại các công ty muốn trang bị thêm kiến thức phục vụ cho công việc.

Thời Lượng

Thời gian: 3 tháng (tuần 3 buổi, 2 giờ/buổi học lý thuyết và 3 giờ/buổi học thực hành

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Mạng Máy Tính


- Phần 1: Kiến trúc và phần cứng máy tính
+ Các khái niệm cơ bản về CNTT
+ Kiến trúc máy tính
+ Khái niệm phần cứng và các thiết bị thông dụng
0 Phần 2: Mạng máy tính
+ Khái niệm cơ bản về mạng máy tính
+ Các thiết bị mạng
+ Thiết kế và lắp đặt mạng cục bộ (LAN)
- Phần 3: Họ hệ điều hành Windows 2003 và 2008
+ Khái niệm về hệ điều hành máy tính
+ Các tính năng cơ bản của hệ điều hành
+ Giới thiệu họ Hệ điều hành cho máy trạm
+ Giới thiệu họ Hệ điều hành cho máy chủ
+ Cài đặt, nâng cấp hệ điều hành
- Phần 4: Quản trị mạng căn bản với hệ điều hành Windows 2003 Server
+ Khái niệm căn bản về mạng Windows 2003 Server
+ Quản trị mạng với Windows 2003 Server và Windows 2003 Advanced Server
+ Quản trị tài nguyên mạng với Active Directory
+ Quản trị người sử dụng và nhóm

Trung Tâm CNTT Thừa Thiên Huế - HueCIT
06 Lê Lợi, Huế
Người liên hệ: Trung tâm HueCIT
Điện thoại: 054823650
Website: http://www.huecit.vn - Email: info@huecit.vn
Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đào tạo tiếng Anh theo các chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức công viên công nghệ phần mềm và cung cấp dịch vụ tiện nghi về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
- Xây dựng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội."

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản