Lập Trình C++

Hifive - Studio

Tầng 2 / Số 548 - 550, Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình C++

Các môn học trong khóa học Lập trình C++ gồm: lập trình hướng đối tượng, lập trình C, lập trình C++, thực hành và tiếp cận với công nghệ lập trình game 3D C++ khi học với giảng viên Hifive đang làm việc tại công ty gameloft.

Lợi ích từ Trung tâm Hifive? 

 • Tham gia trao đổi ý tưởng công nghệ với Giảng Viên, Học Viên của Trung Tâm, lựa chọn và phát triển tốt ý tưởng của mình.
 • Trung Tâm Hifive mang lại khóa học miễn phí khác cho Học Viên hoàn thành đồ án tốt nhất và giúp đỡ Học Viên tiếp tục phát triển.
 • Giúp học viên bán sản phẩm của họ trên thị thường hoàn toàn miễn phí.
 • Học Viên giỏi sẽ được tham gia các dự án của công ty sau khi hoàn thành khóa học, tiếp tục học hỏi và tăng thu nhập.

Đối Tượng Tham Gia

 • Tất cả những ai có đam mê lập trình ứng dụng mobile từ sinh viên đến nhân viên lập trình tại các doanh nghiệp.
 • Biết lập trình hướng đối tượng là một lợi thế.
 • Đã từng học C trước đây cũng là lợi thế lớn.

Thời Lượng

2 tháng, 3 buổi/ tuần
Thời lượng: 45 tiết trong 15 buổi (mỗi buổi 3 tiết)
(Nội dung: có 8 phần, mỗi phần sẽ được học trong 2 buổi, riêng phần 8 chỉ học trong 1 buổi.)

Nội Dung Khóa Học Lập Trình C++


Phần 1: Mở đầu

 • Giới thiệu những lợi ích của C++.
 • Tạo chương trình Hello World trên công cụ soạn thảo visual studio.
 • Cấu trúc một chương trình C++.
 • Thư viên của C/C++
 • Câu lệnh tiền xử lý trong C/C++
 • Các quá trình biên dịch một chương trình C++
 • Bài tập

Phần 2: Các vấn đề cơ bản trong C++

 • Biến và hằng
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Mảng
 • String
 • Con trỏ (pointer)
 • Quản lý bộ nhớ: cấp phát động, cấp phát tĩnh
 • So sánh con trỏ và mảng
 • Struct, enum, unicon
 • Namespace
 • Bài tập

Phần 3: Hàm trong C/C++

 • Các dạng định nghĩa hàm
 • Truyền giá trị hàm theo tham trị
 • Truyền giá trị hàm theo tham chiếu
 • Truyền giá trị hàm theo con trỏ
 • Hàm trả về tham chiếu
 • Định nghĩa chồng hàm (Overloading)
 • Định nghĩa chồng các toán tử
 • Bài tập

Phần 4: Khái niệm về lớp

 • Định nghĩa về lớp
 • Các thành phần của lớp
 • Phạm vi truy xuất
 • Hàm tạo (constructor)
 • Hàm tạo sao chép (copy constructor)
 • Hàm hủy
 • Cấp phát bộ nhớ cho đối tượng
 • Đối tượng hằng và phương thức hằng
 • Bài tập

Phần 5: Dẫn xuất - Kế thừa

 • Sự dẫn xuất và tính kế thừa
 • Hàm tạo, hàm hủy đối với tính thừa kế
 • Phạm vi truy cập đến các thành phần cơ sở
 • Các lớp cơ sở ảo
 • Một số ví dụ về hàm tạo, hàm hủy trong kế thừa kế nhiều mức
 • Hàm tạo sao chép của lớp dẫn xuất
 • Bài tập

Phần 6: Thao tác trên tệp tin

 • Tạo, đóng, mở tệp tin văn bản và tệp tin nhị phân
 • Giới thiệu một số hàm về xử lý tệp tin
 • Các hàm nhập xuất theo kiểu văn bản
 • Các hàm nhâp xuât theo kiểu nhị phân
 • Nhập xuất ngẫu nhiên
 • Bài tập

Phần 7: Khuôn hình (Template)

 • Định nghĩa khuôn hình hàm
 • Các ví dụ về khuôn hình hàm
 • Khuôn hình lớp
 • Bài tập

Phần 8: Ôn tập tất cả các vấn đề đã học

 • Giải đáp các vấn đề thắc mắc về C/C++
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa

 

Ưu Đãi Chung

Khai Trương giảm học phí, chỉ còn 2.000.000
Nhóm 2 giảm 5% | Nhóm 3 giảm 10%| Nhóm 5 giảm 15%

Hifive - Studio
Tầng 2 / Số 548 - 550, Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: hifive-studio
Điện thoại: 0906 525 600
Website: http://hifive-studio.com - Email: hifive.studio.vn@gmail.com

Hifive - Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin chuyên đào tạo các khóa lập trình cho, tương lai sẽ là Trung Tâm đào tạo tin cậy và có uy tín ở Miền Trung. Hifive được thành lập năm 2014 tại Thành Phố Đà Nẵng - Việt Nam, Hifive ra đời từ ý tưởng của nhóm lập trình gồm 5 thành viên nhằm giúp những người đam mê lập trình có thể làm quen và lập trình thành thạo ngôn ngữ lập trình. Trung Tâm chính của Hifive đặt tại Đà Nẵng và mở rộng chi nhanh tại Huế, Quảng Ngãi nhằm phục vụ Học Viên IT trên toàn Miền Trung. Hifive với đội ngủ Giáo Viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm làm việc tại các công ty lập trình lớn về Phầm Mềm, Game hay Web cả về Destop lẫn Mobile là Trung Tâm hứa hẹn sẽ đào tạo nhiều Học Viên giỏi lập trình, đủ kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của nhà Tuyển Dụng. Ngoài công tác giảng dạy, Hifive có đội ngũ lập trình trên nhiều lình vực Mobile, Web. Hifive thường xuyên tuyển Học Viên có năng lực tham gia các dự án của công ty, tạo việc làm cho nhiều Học Viên.

Đồng bộ tài khoản