Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server 2012

Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server 2012. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012, và khóa 10777A: Phân tích các dữ liệu thông tin kinh doanh Data Warehouse.
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
- Viết các truy vấn SELECT
- Truy vấn nhiều bảng tính
- Sử dụng các chức năng được xây dựng sẵn
- Sử dụng truy vấn con
- Thực hiện thủ tục lưu trữ
- Sử dụng toán tử tập hợp
- Thực hiện xử lý lỗi
- Thực hiện các giao dịch
- Sử dụng các biểu bảng
- Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Sử dụng bảng xếp hạng cửa sổ, và chức năng thống kê
- Truy vấn siêu dữ liệu SQL Server
- Lập trình với T-SQL
- Cải thiện hiệu suất truy vấn.

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học này được thiết kế để quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu, và các chuyên gia dự báo, phân tích dữ liệu kinh doanh.
- Phù hợp cho người bắt đầu sử dụng SQL Server, chưa có bất cứ kinh nghiệm nào về cơ sở dữ liệu.
- `Các bạn sinh viên, hoặc các ứng viên muốn trở thành người quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server trong phân tích nghiệp vụ và phát triển các ứng dụng.

Thời Lượng

Theo thời lượng đào tạo của khóa học.

Nội Dung Khóa Học Microsoft SQL Server 2012


- Module 1: Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012
- Module 2: Bắt đầu với SQL Azure
- Module 3: Giới thiệu về truy vấn T-SQL
- Module 4: Viết các lệnh truy vấn
- Module 5: Truy vấn nhiều bảng biểu
- Module 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Module 7: Làm việc với các kiểu dữ liệu SQL Server 2012
- Module 8: Sử dụng chức năng Built-In với các hàm dựng sẵn
- Module 9: Phân nhóm và tổng hợp số liệu
- Module 10: Sử dụng các truy vấn con
- Module 11: Sử dụng mẫu bảng biểu có sẵn
- Module 12: Sử dụng khai thác các toán tử
- Module 13: Sử dụng Window Ranking, Offset và chức năng tổng hợp hàm tính
- Module 14: Bộ xoay vòng và phân nhóm
- Module 15: Truy vấn SQL Server Metadata
- Module 16: Thực hiện Thủ tục lưu trữ
- Module 17: Lập trình với T-SQL
- Module 18: Thực hiện xử lý lỗi giao dịch
- Module 19: Thực hiện giao dịch chuyển tiếp
- Module 20: Cải thiện được hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu.

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản