Triển Khai Và Quản Trị Hệ Thống IBM Power AIX II

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học IBM Power AIX II

Khóa học này hướng dẫn học viên triển khai cài đặt, tùy biến cấu hình và quản trị hệ điều hành AIX trong môi trường được phân vùng đa người dùng Power System p. Khóa học dựa trên hệ điều hành AIX 6.1 chạy trên hệ thống Power6 được quản lý bởi hệ quản trị phần cứng (Hardware Management Console) phiên bản 7 và cung cấp những kiến thức thực tế phù hợp với các phiên bản AIX trước đó. Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có được các kỹ năng sau:
- Cài đặt và hệ thống AIX điều hành, filesets, và cài đặt gói RedHat Package Manager (RPM)
- Thực hiện hệ thống khởi động và tắt máy
- Thảo luận và sử dụng công cụ quản lý hệ thống giao diện (SMIT) và chỉ dẫn hệ thống giao diện điều khiển IBM cho AIX
- Quản lý thiết bị đĩa cứng vật lý và logic
- Thảo luận về mục đích của người quản lý khối lượng hợp lý
- Thực hiện khối lượng hợp lý, không gian phân trang và quản lý hệ thống tập tin
- Tạo và quản lý tài khoản người dùng
- Quản lý bảo mật người dùng AIX bao gồm tăng cường RBAC và thực hiện truy cập tùy biến các tập tin và thư mục.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học này dành cho các quản trị viên hệ thống hay bất cứ ai muốn vận hành và quản trị một hệ điều hành AIX chạy trên môi trường phân vùng đa người dùng Power System p.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của khóa IBM.

Nội Dung Khóa Học IBM Power AIX II


- Ngày 1: Welcome
+ Bài 1: Giới thiệu IBM Power Systems, AIX, và quản trị hệ thống
+ Bài tập 1:
+ Unit 2: Công cụ quản lý hệ AIX
+ Bài tập 2
+ Bài 3: Khởi động và Tắt hệ thống
+ Bài tập 3
+ Bài 4: Cài đặt AIX
+ Bài tập 4
- Ngày 2
+ Bài 5: Bảo trì và cài đặt phần mềm AIX
+ Bài tập 5
+ Bài 6: Thiết bị và cấu hình hệ thống
VBài tập 6
+ Bài7: Tổng quan hệ thống sao lưu
+ Bài tập 7
+ Bài 8: Thao tác với Logical Volume Manager
+ Bài tập 8
- Ngày 3
+ Bài 9: Quản trị hệ thống hồ sơ
+ Bài tâp 9
+ Bài 10: Paging space
+ Bài tập10
+ Unit 11: Lưu trữ và phục hồi dữ liệu
+ Bài tập 11
- Ngày 4
+ Unit 12: Bảo mật hệ thống và quản trị người dùng
+ Bài tập 12
+ Bài 13: Lập kế hoạch
+ Bài tập 13
+ Bài 14: Giao tiếp mạng TCP/IP
+ Bài tập14
- Ngày 5
+ Bài 15: Giới thiệu về phân vùng lưu lượng workload
+ Bài tập 15.

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản