Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft SQL Server 2012

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2012 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions. Other common aspects of procedure coding, such as transactions, concurrency, error handling, triggers, and SQL CLR are also covered in this course. Also this course helps you prepare for the Exam 70-464. All the labs for this course can be performed using the provided virtual machines. However, if you have a Microsoft Windows Azure account and the classroom virtual machines connect to the internet you may be able to connect to your Azure server and database from the classroom. Many of the labs in this course are enabled for you to perform the lab while connected to your own Azure database in the cloud. Your instructor should be able to provide a current list of Azure enabled labs. To acquire a trial Windows Azure account click here.

Đối Tượng Tham Gia

The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server 2012 product features and technologies for implementing a database.

Thời Lượng

5 ngày.

Nội Dung Khóa Học Microsoft SQL Server 2012


- Module 1: Introduction to SQL Server 2012 and its Toolset
- Module 2: Working with Data Types
- Module 3: Designing and Implementing Tables
- Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
- Module 5: Planning for SQL Server 2012 Indexing
- Module 6: Implementing Table Structures in SQL Server 2012
- Module 7: Reading SQL Server 2012 Execution Plans
- Module 8: Improving Performance through Nonclustered Indexes
- Module 9: Designing and Implementing Views
- Module 10: Designing and Implementing Stored Procedures
- Module 11: Merging Data and Passing Tables
- Module 12: Designing and Implementing User-Defined Functions
- Module 13: Creating Highly Concurrent SQL Server 2012 Applications
- Module 14: Handling Errors in T-SQL Code
- Module 15: Responding to Data Manipulation via Triggers
- Module 15: Responding to Data Manipulation via Triggers
- Module 17: Storing XML Data in SQL Server 2012
- Module 18: Querying XML Data in SQL Server
- Module 19: Working with SQL Server 2012 Spatial Data
- Module 20: Working with Full-Text Indexes and Queries.

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản