Khóa Học Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống UML

Khóa Học Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống UML
9 10 667
UML là một chuẩn ngôn ngữ mô hình được sử dụng cho việc mô hình hóa các hệ thống phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau.
  • » Xem thêm
    • Các hệ thống có thể ở mức độ hệ thống thông tin xí nghiệp cho đến các hệ thống phân tán dựa trên Web. UML cung cấp một tập các cú pháp và luật để sử dụng trong những trường hợp như vậy. Tiêu điểm là tạo nên những mô hình phần mềm đơn giản, dễ hiểu và tốt về tài liệu. Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển hệ thống thông tin, phương pháp luận, phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng. Sử dụng phương pháp UML và công cụ Microsoft Visio để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin.

      Khóa học Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống UML sẽ giúp bạn:
      Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống UML, các bạn có thể: Thành thạo một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đã từng xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh trên ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có thể đọc hiểu được Use-case model, hiểu về Class, Object, các quan hệ và biết cách tạo một biểu đồ Class và biểu đồ tương tác đơn giản, có thể tìm được lớp và phân phối hành vi tới lớp, phân biệt sự khác nhau giữa các UML Analysis class stereotypes: boundary, control, and entity.
Hiển thị 1-4 trên 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản