Khóa Học Quản Trị Oracle OCA

Khóa Học Quản Trị Oracle OCA
9 10 778
Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCA DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ cơ bản.
  • » Xem thêm
    • Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học việc sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: tối ưu hiệu năng, giám sát hệ thống, bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng, quản lý tài khoản người dùng. Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Associate-OCA.

      Những kỹ năng học được từ Khóa Học Quản Trị Oracle OCA:
      Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng: Cài đặt cấu hình CSDL, quản trị người dùng căn bản, sao lưu và phục hồi CSDL căn bản, thao tác chuyển đổi dữ liệu, cấu hình các thông số kết nối mạng.
Hiển thị 1-10 trên 10 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản