Kỹ Thuật Replication Trên SQL Server 2012

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER

Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu

Giới Thiệu Khóa Học SQL Server 2012

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên các kỹ thuật đồng bộ gồm Snapshot, Transactional, Peer to Peer. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng:
- Hiểu được ý nghĩa các mô hình đồng bộ và tình huống ứng dụng phù hợp.
- Hiểu các thành phần,ý nghĩa và vai trò của các server trong việc đồng bộ
- Thiết lập được các mô hình đồng bộ, cài đặt và vận hành các mô hình này trên các server
- Giám sát và tối ưu hóa việc thực hiện đồng bộ

Đối Tượng Tham Gia

Học viên đã có kiến thức cơ sở về CSDL quan hệ và đã có làm việc với hệ quản trị MS SQL Server

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kỹ Thuật Replication Trên SQL Server 2012

Nội Dung Khóa Học SQL Server 2012


- Tổng quan về đồng bộ
+ Ý nghĩa thực tế của đồng bộ.
+ Các thành phần trong việc đồng bộ
+ Các kiểu đồng bộ
- Các mô hình đồng bộ
+ Mô hình một Publisher và một hay nhiều Subscriber.
+ Mô hình nhiều Publisher và một Subscriber.
+ Mô hình nhiều Publisher và đồng Subscriber
+ Mô hình nhiều Subscriber và cho phép cập nhật
+ Mô hình Peer-to-Peer
- Cài đặt đồng bộ
+ Cài đặt Distribution
+ Cài đặt Snapshot Replication
+ Cài đặt Transactional Replication
+ Cài đặt Merge Replication
- Peer-to-Peer Replication
+ Chuẩn bị cài đặt
+ Tiến hành cài đặt
- Giám sát và tối ưu hóa việc thực hiện đồng bộ
+ Tiện ích Replication Monitor
+ Tiện ích Performance Monitor
+ Sử dụng các hàm Replication DMW
+ Sử dụng thủ tục hệ thống sp_replcounters.

Trường Trung Cấp CNTT TM.COMPUTER
Số 555-565 Trương Công Định, Phường 7, Bà Rịa , Vũng Tàu
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: (064)3572505 – 3573541
Website: http://tm.edu.vn - Email: tmcomputer.quantri@gmail.com
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER là một trường Trung cấp đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng đào tạo đa ngành, đa nghề - bậc Trung cấp, đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nâng cao kỹ năng tay nghề cho người lao động tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các vùng lân cận trong khu vực phía Nam. Trường có 12 ngành nghề đào tạo bậc Trung cấp theo hướng công nghệ và hướng kinh tế, bao gồm: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Thiết kế đồ họa; Quản trị mạng máy tính; Công nghệ Web; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Tin học văn phòng; Lập trình ứng dụng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản