Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL Server 2012

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS

Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào việc giảng dạy các học viên làm thế nào để sử dụng đầy đủ tính năng sản phẩm và các công cụ liên quan đến việc duy trì một cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
- Lập kế hoạch và thực hiện việc triển khai cài đặt SQL Server.
- Hiểu được cấu trúc vật lý của dữ liệu, tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu cơ sở dữ liệu hệ thống.
- Hiểu các khái niệm về nhật ký giao dịch và thực hiện các chiến lược sao lưu, phục hồi SQL Server với công cụ có sẵn.
- Tạo các bản sao lưu SQL Server.
- Qui trình khôi phục máy chủ cơ sở dữ liệu SQL khi sảy ra sự cố.
- Sử dụng các tiến trình xuất khẩu / nhập khẩu dữ liệu và giải thích liên quan đến SSIS.
- Thiết lập tài khoản đăng nhập, và sử dụng khi làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server.

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học này phù hợp với các cá nhân muốn trở thành người quản lý và duy trì máy chủ cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Các cá nhân đang thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu và bảo dưỡng hệ thống dữ liệu, có vai trò trách nhiệm đối với toàn bộ dữ liệu của công ty.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm.

Nội Dung Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft SQL


- Module 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và Toolset
- Module 2: Chuẩn bị hệ thống cho SQL Server 2012
- Module 3: Cài đặt và cấu hình SQL Server 2012
- Module 4: Làm việc với cơ sở dữ liệu
- Module 5: Tìm hiểu về mô hình phục hồi SQL Server 2012
- Module 6: Sao lưu cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
- Module 7: Khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server 2012
- Module 8: Importing and Exporting Data
- Module 9: Xác thực và ủy quyền cho người sử dụng
- Module 10: Authenticating and Authorizing Users
- Module 11: Ủy quyền truy cập tài nguyên cho người sử dụng
- Module 12: Kiểm toán môi trường SQL Server
- Module 13: Quản lý tự động hoá SQL Server 2012
- Module 14: Cấu hình bảo mật cho SQL Server Agent
- Module 15: Giám sát SQL Server 2012 với cảnh báo và thông báo
- Module 16: Thực hiện bảo trì cơ sở dữ liệu đang thực hiện
- Module 17: Truy tìm truy cập đến SQL Server 2012
- Module 18: Giám sát SQL Server 2012
- Module 19: Quản lý một nhóm các máy chủ dữ liệu
- Module 20: Xử lý sự cố thường gặp khi quản trị SQL Server 2012.

Công Ty CP Phát Triển Nguồn Nhân Lực Thái Sơn - TS
Tầng 5, Tòa nhà Đa Năng - 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (+844)35563939
Website: http://thaison.edu.vn - Email: info@thaison.edu.vn
Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Thái Sơn, là một trong số các công ty chuyên về đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cùng những chiến lược phát triển rõ ràng, luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn phát huy tất cả những khả năng của mình để mang lại cho khách hàng công nghệ tiến tiến, dịch vụ hoàn hảo, những giải pháp tin cậy và phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản