Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp

Số 27 Đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server

Khóa học này hướng dẫn cho học viên những kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để viết các lệnh truy vấn Transact-SQL mức cơ bản trong Microsoft SQL Server. Khóa học này là nền tảng bắt đầu cho tất cả các môn SQL Server có liên quan sau này, cụ thể là: khóa 10775A: Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ có khả năng:
- Biết tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL), tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu như: các schema, các bảng (table), các ràng buộc toàn vẹn (constraint), các bảng ảo (view), kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa…
- Viết các câu truy vấn có chọn lọc, có nhóm, có thống kê dữ liệu và các câu truy vấn nâng cao
- Viết các câu lệnh cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, sửa và xóa
- Biết tạo ra các người dùng và phân quyền sử dụng dữ liệu cho các người dùng này
- Sử dụng các từ điển dữ liệu để giải quyết việc tìm kiếm, hiệu chỉnh các đối tượng trong cơ sở dữ liệu

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp C# hoặc VB.net hoặc trình độ tương đương, thao tác lệnh cơ bản hoặc trình độ tương đương.

Thời Lượng

2 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h

Nội Dung Khóa Học Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server


- Thao tác lệnh cơ bản
+ Bài 1: Tổng quan
+ Bài 2: Microsoft SQL Server
+ Bài 3: Cơ sở dữ liệu của Microsoft SQL Server
+ Bài 4: Bảng dữ liệu (Table)
+ Bài 5: Bảng dữ liệu (Table) (Tiếp theo)
+ Bài 6: Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)
+ Bài 7: Bảng ảo (Virtual table – vew)
+ Bài 8: Bảng ảo (Virtual table – vew) (Tiếp theo)
+ Bài 9: Kiểu dữ liệu do người dùng định nghia
+ Bài 10: Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule)
+ Bài 11: Quy tắc kiểm tra miền giá trị dữ liệu (Rule) (Tiếp theo)
+ Bài 12: Giá trị mặc định
- Lập trình (thủ tục) với hệ quản trị SQL Server
+ Bài 1: Biến cục bộ
+ Bài 2: Biến hệ thống
+ Bài 3: Các toán tử
+ Bài 4: Các câu lệnh truy vấn dữ liệu
+ Bài 5: Các câu lệnh truy vấn dữ liệu (Tiết theo)
+ Bài 6: Cấu trúc điều khiển
+ Bài 7: Sử dụng biến kiểu dữ liệu
+ Bài 8: Các hàm thường dùng
+ Bài 9: Các hàm thường dùng (Tiếp theo)
+ Bài 10: Thủ tục nội tại
+ Bài 11: Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại
+ Bài 12: Các hành động cơ bản với thủ tục nội tại (tiếp theo)
+ Bài 13: Tham số bê trong thủ tục nội tại
+ Bài 14: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại
+ Bài 15: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại (Tiếp theo)
+ Bài 16: Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại (Tiếp theo)
+ Bài 17: Giao tác (Transaction)
+ Bài 18: Hàm do người dùng tự định nghĩa
+ Bài 19: Hàm do người dùng tự định nghĩa (Tiếp theo)
+ Bài 20: Trigger
+ Bài 21: Trigger (tiếp theo)
+ Bài 22: Trigger (tiếp theo)
+ Bài 23: Làm việc với trigger
+ Bài 24: Lập trình trigger
+ Bài 25: Ôn tập cuối khóa
+ Bài 26: Kiểm tra cuối khóa

Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp
Số 27 Đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0989135813
Website: http://www.baonghiep.edu.vn - Email: admin@trungtamtinhoc.vn
Như các bạn biết, hiện nay công nghệ thông tin tiến triển như vũ bảo, len lỏi vào mọi ngành nghề, nhịp sống xã hội. Nhu cầu được trang bị kiến thức công nghệ thông tin rất cấp bách. Vì vậy chúng tôi cho khai sinh Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp này, đây là kết quả của sự hợp nhất của sự sáng tạo, tư duy logic của các giáo viên chuyên CNTT, cơ khí trường ĐHKHTN, ĐH Bách Khoa, ĐH Sư Phạm. Đây là điểm gặp gỡ tri thức của đội ngũ lãnh đạo, các GV, nhân viên. Giáo Viên giảng dạy ở đây đều là các thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân khoa học,… dồi dào kinh nghiệm trong giảng dạy, tận tình tâm huyết và đầy trách nhiệm với học viên. Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp cung cấp kiến thức CNTT bằng cách tổ chức giảng dạy các khóa học về tin học ứng dụng – tin học kỹ thuật, đào tạo CNTT chất lượng cao. Hướng dẫn học viên ứng dụng thành thạo CNTT vào công việc thực tiễn của mình; qua đó học viên tự tin hơn trong nghiệp vụ, vững vàn tay nghề. Thư Viện Tin Học cố gắng góp phần nhỏ của mình vào việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho địa phương và xã hội.
Đồng bộ tài khoản