Kỹ Thuật Viên Tin Học Kế Toán & QTDN

TT Phát Triển CNTT CITD - ĐH Công Nghệ Thông Tin

Lầu 5 và lầu 6, cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Viên Tin Học Kế Toán

Chương trình đào tạo "Kỹ thuật viên tin học kế toán & quản trị doanh nghiệp" được cập nhật theo xu hướng phát triển mới nhất trên thế giới. Chương trình được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo Cử nhân CNTT - ĐHQG-HCM và chương trình đào tạo Kỹ thuật viên CNTT của các đơn vị trong và ngoài nước. Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng xây dựng và tác nghiệp các hệ thống thông tin như: các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực quản lý, các ứng dụng trên nền Web. Cung cấp kỹ năng quản trị các hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như: Oracle, SQL Server. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tham gia các dự án tin học hóa tại các cơ quan , xí nghiệp. Có nhiều cơ hội làm việc trong phòng IT ở những đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

- Đối tượng học là những người đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên đang theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
- Chương trình được thiết kế phù hợp cho đối tượng là cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh.
- Các học viên đã có chứng chỉ A, B tin học sẽ được xét miễn giảm học phần 1.

Thời Lượng

16 đến 18 tháng

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Viên Tin Học Kế Toán


- Học phần I (3 tháng)
+ Khối cơ sở A
+ Khối cơ sở B
+ Tin học đại cương
- Học phần II (5 tháng):
+ Lắp ráp, bảo trì & cài đặt máy tính
+ Thiết kế trang Web
+ Cơ sở dữ liệu
+ Mạng máy tính
+ Anh văn chuyên ngành
+ Lập trình cơ sở dữ liệu
- Học phần III (3 tháng):
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
+ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
+ Phát triển ứng dụng Web (ASP, PHP, JSP)
- Học phần IV (3 tháng):
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
+ Lập trình cơ sở dữ liệu nâng cao
+ Công nghệ .NET (ASP.NET, VB.NET, C#)
- Đồ án tốt nghiệp (2 tháng)

TT Phát Triển CNTT CITD - ĐH Công Nghệ Thông Tin
Lầu 5 và lầu 6, cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm phát triển CNTT
Điện thoại: (08) 39574779 - 0978211515
Website: http://www.citd.edu.vn - Email: citd@uit.edu.vn
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin được chính thức thành lập vào tháng 11/1998 theo quyết định số 416/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 28/11/1998 của Giám đốc ĐHQG - HCM. Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin là tiền thân của trường Đại học Công nghệ Thông tin được thành lập vào tháng 06/2006 theo quyết định số 134/2006/QĐ9-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin tiến tiến phục vụ các yêu cầu giáo dục đào tạo, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Ðào tạo kỹ thuật vịên, chuyên viên trình độ cao về CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển ngành CNTT. Phối hợp với các Khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài ÐHQG-HCM góp phần tích cực vào việc phát triển công nghệ thông tin tiên tiến.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản