Tin Học A

TT Phát Triển CNTT CITD - ĐH Công Nghệ Thông Tin

Lầu 5 và lầu 6, cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Tin Học A

Học viên được học trên máy cấu hình cao. Chương trình luôn được cập nhật, do đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm phụ trách. Giáo trình được phát miễn phí.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên, nhân viên văn phòng...

Thời Lượng

7 tuần

Nội Dung Khóa Học Tin Học A


- Tin học căn bản
+ Nhập môn tin học.
+ Sử dụng hệ điều hành Windows.
+ Các công cụ trong Windows (Windows Explorer, Paint, ...)
- Tin học văn phòng
+ Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word.
+ Phần mềm tạo bảng tính điện tử Microsoft Excel.
+ Phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint.

TT Phát Triển CNTT CITD - ĐH Công Nghệ Thông Tin
Lầu 5 và lầu 6, cao ốc 133G Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm phát triển CNTT
Điện thoại: (08) 39574779 - 0978211515
Website: http://www.citd.edu.vn - Email: citd@uit.edu.vn
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin được chính thức thành lập vào tháng 11/1998 theo quyết định số 416/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 28/11/1998 của Giám đốc ĐHQG - HCM. Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin là tiền thân của trường Đại học Công nghệ Thông tin được thành lập vào tháng 06/2006 theo quyết định số 134/2006/QĐ9-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin tiến tiến phục vụ các yêu cầu giáo dục đào tạo, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Ðào tạo kỹ thuật vịên, chuyên viên trình độ cao về CNTT đáp ứng nhu cầu phát triển ngành CNTT. Phối hợp với các Khoa của trường Đại học Công nghệ Thông tin, các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài ÐHQG-HCM góp phần tích cực vào việc phát triển công nghệ thông tin tiên tiến.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản