BA & PM Phối Hợp Hoàn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC

Lầu 4, 319B1 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TpHCM, Việt Nam, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học BA&PM

Business Analyst (BA) – chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm và Project Manager (PM) - quản lý dự án là hai vị trí quan trọng nhất của bất cứ dự án phát triển/triển khai phần mềm nào. Hai vị trí này đều có thể tạo ra sự thành công lớn cho các dự án nhưng cũng có thể trở thành mắt xích yếu nhất khiến cho dự án thất bại. Những lý do hàng đầu khiến dự án phát triển, triển khai phần mềm thất bại là: Thiết lập mục tiêu không đúng, Lấy thông tin yêu cầu không hiệu quả, Lập kế hoạch không thực tế, Xác định sai giới hạn, Thiếu sự tham gia của người sử dụng, v.v.

Khóa học được thiết kế với mục tiêu trang bị các kiến thức, kỹ năng chuẩn cho các học viên đang hoặc sẽ đảm nhiệm vị trí BA hoặc PM có được khả năng thiết lập các tiêu chuẩn, các khung quy trình, phương pháp phối hợp công việc theo đúng vai trò, trách nhiệm nhưng đảm bảo hiệu quả để đạt được sự thành công cho các dự án phát triển/triển khai phần mềm.

Khóa học cũng phù hợp với các bạn đang thực hiện một trong 2 vị trí nhưng muốn bổ sung thêm các kỹ năng, kiến thức để có thể đảm nhiệm cho vị trí còn lại trong các công ty làm sản phẩm hoặc vị trí trưởng nhóm triển khai dự án - Product Manager.

Với các bạn là trưởng dự án triển khai phần mềm hoặc là thành viên trong dự án thực hiện việc triển khai phần mềm thì khóa học sẽ giúp các bạn nắm được bức tranh tổng quát của các công việc từ lên kế hoạch thực hiện đến việc theo dõi tiến độ của dự án khi hoàn thành.

Đối Tượng Tham Gia

 • Chuyên viên phân tích dự án (Business Analyst - BA)
 • Quản lý dự án (Project Manager - PM)
 • Chuyên viên triển khai dự án(Implementer)
 • Trưởng nhóm phân tích dự án (Business Analyst - Lead)
 • Trưởng nhóm triển khai dự án (Product Manager)

Thời Lượng

Thời lượng: 12 buổi, 3h/buổi
Thời gian học: Thứ 3, 5. 7 buổi tối từ 18:30 - 21:30

Nội Dung Khóa Học BA&PM


Khóa học chỉ rõ cách xây dựng quy trình phát triển, triển khai dự án phần mềm.
Phân biệt vai trò của BA và PM cũng như sự hỗ trợ của 2 vị trí này trong từng giai đoạn của dự án, tương ứng với mỗi giai đoạn sẽ có những tài liệu phù hợp cho BA/PM.
Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được chia nhóm thực hành đóng các vai trò BA, PM và khách hàng trong các dự án thực tế.

Nội dung cụ thể từng buổi học

Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về khóa học

 • Giới thiệu chung về khóa học
 • Giới thiệu vai trò của người quản lý dự án (Project Manager – PM) trong dự án phát triển/triển khai phần mềm
 • Giới thiệu chung về “quy trình quản lý dự án”, PMBOK và các quy trình chính liên quan đến khóa học.
 • Nêu rõ mối quan hệ giữa các quy trình cốt lõi và các kết quả cần có cho trưởng dự án.
 • Triển khai dự án là gì?
 • Quy trình triển khai dự án như thế nào?
 • Giới thiệu về bài thực hành "Dự án triển khai hệ thống Quản trị nhân sự (Human Resource Management)”

Buổi 2: Khảo sát dự án doanh nghiệp (cho BA)

 • Giới thiệu chung về khóa học – phần liên quan cho chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm (Business Analyst – BA).
 • Giới thiệu vai trò của BA trong dự án phát triển/triển khai phần mềm/dự án phần mềm
 • Giới thiệu các khái niệm chính, những kỹ năng dành cho BA.
 • Giới thiệu phần nội dung “Phân tích dự án Doanh Nghiệp” – Xác định các nhu cầu của dự án, & Tạo lập tài liệu yêu cầu phần mềm cấp cao (Business Requirement)
 • Giới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụng
 • Đưa ra định nghĩa các yêu cầu nghiệp vụ
 • Xác định các nghiệp vụ còn thiếu sót.
 • Xác định các giải pháp có thể tiếp cận (dành cho BA của công ty tự triển khai phần mềm)
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3-5 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 3: Giai đoạn bắt đầu (cho PM)

 • Giới thiệu phần nội dung “Phối hợp trong quản lý dự án” - Thiết lập các quy trình thực hiện phối hợp công việc giữa các nhóm tham gia dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Giới thiệu các quy trình chính được giới thiệu và áp dụng
 • Phối hợp quản lý dự án
 • Quy ước của dự án
 • Đánh giá và hoàn thiện quy ước trước dự án
 • Xác định các bên liên quan. Ghi nhận các bên liên quan
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 4: Giai đoạn thiết lập kế hoạch cho dự án (cho PM)

 • Giới thiệu phần nội dung “Quản lý phạm vi của dự án” - Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án.
 • Giới thiệu các quy trình chính và áp dụng
 • Kế hoạch quản lý dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án.
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 5: Giai đoạn phát triển các kế hoạch cho dự án (cho PM)

 • Giới thiệu nội dung “Quản lý phạm vi dự án - Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án”.
 • Giới thiệu các quy trình chính và áp dụng
 • Quản lý phạm vi dự án
 • Kế hoạch quản lý thay đổi phạm vi dự án
 • Quản lý truyền thông dự án
 • Quản lý kế hoạch truyền thông thay đổi
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với các biểu mẫu được cung cấp

Buổi 6: Giai đoạn khơi gợi yêu cầu (cho BA)

 • Giới thiệu nội dung “Thu thập yêu cầu & Tạo lập tài liệu nghiệp vụ phần mềm”.
 • Giới thiệu các kỹ thuật thu thập yêu cầu & cách chọn lựa kỹ thuật cho phù hợp với tình huống
 • Giới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụng
 • Chuẩn bị thu thập yêu cầu
 • Tiến hành thu thập yêu cầu
 • Kết quả tài liệu thu thập
 • Kết quả xác nhận tài liệu thu thập
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 7: Giai đoạn phân tích yêu cầu (cho BA)

 • Giới thiệu nội dung “Phân tích yêu cầu”
 • Phân tích yêu cầu & Tạo lập tài liệu giải pháp kỹ thuật cho nghiệp vụ phần mềm
 • Giới thiệu kỹ năng phân tích nghiệp vụ
 • Giới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụng
 • Yêu cầu ưu tiên
 • Xác định và định hình yêu cầu
 • Xác minh và xác nhận yêu cầu
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với các biểu mẫu được cung cấp

Buổi 8: Giai đoạn quản lý yêu cầu và trao đổi thông tin (cho BA)

 • Giới thiệu nội dung “Quản lý yêu cầu và trao đổi thông tin”
 • Giới thiệu quy trình thay đổi yêu cầu
 • Giới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụng
 • Quản lý phạm vi giải pháp và yêu cầu
 • Quản lý nguồn gốc yêu cầu
 • Quản lý yêu cầu cho tái sử dụng
 • Trao đổi thông tin yêu cầu
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 9: Giai đoạn lập kế hoạch (cho PM)

 • Giới thiệu nội dung “Quản lý tiến độ dự án - Project Time Management”
 • Thiết lập các quy trình thực hiện việc lên kế hoạch về thời gian thực hiện các công việc trong dự án bao gồm: sắp xếp trình tự công việc, ước lượng về thời gian và nguồn lực cho từng công việc.
 • Giới thiệu các quy trình chính và áp dụng
 • Quản lý tiến độ kế hoạch
 • Xác định các hoạt động
 • Sắp xếp trình tự công việc
 • Ước lượng về nguồn lực
 • Ước lượng về thời gian
 • Thúc đẩy tiến độ
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 10: Giai đoạn thực thi, theo dõi và quản lý dự án (cho PM)

 • Giới thiệu nội dung “Quản lý phạm vi dự án” - Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án.
 • Giới thiệu các các quy trình chính và áp dụng
 • Xác nhận phạm vi
 • Quản lý phạm vi
 • Quản lý tiến độ
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý thay đổi tích hợp
 • Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp

Buổi 11 và 12: Thực hành và tổng kết

 • Các nhóm trình bày bài thực hành gồm
 • Các yêu cầu dự án
 • Các tài liệu quản lý dự án
 • Các tài liệu phân tích yêu cầu
 • Đánh giá hoạt động của BA
 • Đánh giá hiệu quả của giải pháp
 • Kế hoạch thực hiện và quản lý trong quá trình thực hiện
 • Tiêu chí đánh giá chất lượng dự án
 • Tổng kết khóa học

Ưu Đãi Chung

Giảm 10% học phí khi hoàn thành thanh toán trước khai giảng 10 ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC
Lầu 4, 319B1 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TpHCM, Việt Nam, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC
Điện thoại: (84) 909 310 768
Website: http://www.bacs.vn/ - Email: bac.trainingba@gmail.com

BAC là một công ty chuyên về đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ phần mềm(IT Business Analysis). Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu phân tích, hỗ trợ và đánh giá dự án cũng như các khóa đào tạo theo yêu cầu. Đặc biệt, các khóa học Business Analysis (BA) của chúng tôi không chỉ là chìa khóa giúp các cá nhân trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm mà còn mang đến cho doanh nghiệp bạn một đội ngũ BA có năng lực mà bất kì doanh nghiệp nào cũng ao ước.

Và đặc biệt, BAC hiện tại là đối tác ĐẦU TIÊN & DUY NHẤT của IIBA(International Institute of Business Analysis) tại Việt Nam - và cũng là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục (EEPTM - Endorsed Education Provider) của IIBA.

Với sự cam kết cao nhất, chúng tôi bảo đảm sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những bài toán khó, qua đó, khẳng định vai trò Công ty Đào tạo và Tư vấn phân tích nghiệp vụ phần mềm hàng đầu (BA) dẫn đầu tại Việt Nam.

Đồng bộ tài khoản