Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn

451/1 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn

Giới Thiệu Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn

Thảo Đàn là một tổ chức xã hội có trách nhiệm chăm sóc, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bằng cách tạo cơ hội cho trẻ tái hội nhập gia đình và xã hội, thúc đẩy việc tôn trọng và thực hiện các quyền trẻ em. Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn nhằm giúp trẻ em và người chưa thành niên đường phố (TĐP) tại TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ thông qua các dịch vụ sẵn có để cải thiện hoàn cảnh sống và nâng cao kỹ năng sống để phòng chống nguy cơ trên đường phố bao gồm cả HIV/AIDS. Những giá trị mà Thảo Đàn luôn coi trọng là phấn đấu cho một xã hội công bằng, nơi mà mọi trẻ đều được hưởng các quyền như nhau. Thảo Đàn cho rằng con người là vốn quý nhất và tin tưởng rằng mỗi cá nhân đều có thể phát triển các tiềm năng của họ khi có cơ hội. Thảo Đàn tin tưởng rằng nếu được tham gia mỗi cá nhân sẽ có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, đồng thời nâng cao khả năng hội nhập xã hội. Thảo đàn cho rằng mối quan hệ tin tưởng và hợp tác là cơ sở vững chắc cho sự thành công của một tập thể. Thảo Đàn luôn đề cao tính bền vững của các hoạt động phát triển.

Cơ Sở Vật Chất Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn

Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn với cơ sở vật chất tốt nhất nhằm giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn có được cơ hội tái nhập với cuộc sống xã hội. Thảo Đàn có những phòng học, phòng vui chơi rộng rãi giúp các em thoải mái phát triển những tốt những kỹ năng sống khi ra ngoài đời.

Thông Tin Liên Hệ Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn

Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Thảo Đàn
Địa Chỉ: 451/1 Hai Bà Trưng - Phường 8 - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848)38465410
Email: contact@thaodan.org.vn
Website: www.thaodan.org.vn

Đồng bộ tài khoản