Công ty TNHH QMS Việt Nam

307A, Nguyễn Trọng Tuyễn, P10, Q. Phú Nhuận. TPHCM, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Công ty TNHH QMS Việt Nam

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998 dưới hình thức Văn phòng đại diện của tổ chức chứng nhận QMS Certification Services (Australia), tháng 8/2001 Công ty QMS Việt Nam chính thức thành lập, là công ty thành viên của Tập đoàn chứng nhận QMS Australia, cung cấp dịch vụ về Đánh giá và Chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng tại Việt Nam, Lào, Campuchia, và đang mở rộng sang Nhật Bản, Sri Lanka.

Mục tiêu của QMS Việt Nam là hỗ trợ phát triển kinh tế tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Do vậy, ngoài việc đào tạo và chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn Quốc tế như ISO9000, ISO 14000, OHS18000...

Cơ Sở Vật Chất Công ty TNHH QMS Việt Nam

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ giúp các tổ chức làm việc tốt hơn từ việc đóng góp xây dựng các tiêu chuẩn để xây dựng hệ thống doanh nghiệp, đánh giá hoạt động của tổ chức cho đến hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong tương lai.

Rất ít người khác làm điều này, và không ai đã làm điều đó miễn là chúng ta có. Chúng tôi tạo nên một giải pháp toàn diện cho việc phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp thông qua dịch vụ: Hướng dẫn xây dựng hệ thống - Chứng nhận - Đào tạo. Và để phát triển doanh nghiệp trong thời đại phát triển, QMS là tổ chức duy nhất phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện ERP phù hợp với tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp đạt được chứng nhận ISO một cách dễ dàng và đơn giản nhất.

Thông Tin Liên Hệ Công ty TNHH QMS Việt Nam

Công ty TNHH QMS Việt Nam

  • Địa chỉ: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TPHCM
  • Điện Thoại: 08 3997 7080 
  • Fax: 08 3997 7081

Đồng bộ tài khoản