Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT

Số 44, đường Lý Thường Kiệt, Phường 3, Bạc Liêu

Khóa Học Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT

Giới Thiệu Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý về công nghệ thông tin và truyền thông như: Quản trị kỹ thuật và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông; thiết kế website, lập trình phần mềm ứng dụng; thiết kế, thi công, bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp thiết bị và các dịch vụ, sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT

Với cơ sở vật chất và trang thiết bị được tỉnh quan tâm, đầu tư đúng mức, thời gian qua, Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt công tác dạy và học cho các đối tượng học viên.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT

Trung Tâm CNTT Và Truyền Thông Tỉnh Bạc Liêu - TTCNTTTT
Địa chỉ: Số 44, đường Lý Thường Kiệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu
Điện thoại: (0781) 3.821.077 - (0781) 6.25.3939
Fax: (0781) 3.953.956
Email: ttcntttt@baclieu.gov.vn
Website: http://ttcntttt.baclieu.gov.vn

Đồng bộ tài khoản