Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số

Phòng 802, Tầng 8, Nhà E3A Trung Hòa, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số

Dịch vụ số là một trong những thương hiệu chuyên nghiệp về đào tạo Kinh doanh online, các kỹ năng quảng cáo trực tuyến. Phương pháp đào tạo dựa trên các kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh của Dịch vụ số và kiến thức tổng quan của Google. Với quy mô đào tạo tập trung vào từng nhóm đối tượng và Support học viên thực hành công việc kinh doanh online một cách dễ dàng nhất. Là đơn vị thực hiện công việc thực tế nên chúng tôi có thể cho học viên tham gia xem quá trình làm việc thực tế của Doanh nghiệp để đánh giá lại công việc đã được đào tạo.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số

Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số ngoài các yếu tố như nội dung chương trình, giáo trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy, công tác quản lý, công tác kiểm tra, đánh giá, yếu tố cơ sở vật chất có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu suất lao động, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong xu thế hội nhập hiện nay.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số

Trung Tâm Đào Tạo Dịch Vụ Số
Phòng 802, Tầng 8, Nhà E3A Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phone: (04) 6295 0929
E-mail: info@dichvuso.vn

Đồng bộ tài khoản