Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất - CCI

Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất - CCI

Trường Cao đẳng Công nghiệp hóa chất đóng trên địa bàn Thị trấn Hùng Sơn – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Hóa chất theo Quyết định của Tổng cục Hóa chất, được thành lập ngày 15 tháng 5 năm 1973 với tên gọi Trường Công nhân Kỹ thuật hóa chất. Tháng 9 năm 1997 trường đổi tên là Trường Đào tạo nghề hóa chất, đến tháng 5 năm 2005 trường được nâng cấp thành Trường Trung học Công nghiệp hóa chất. Ngày 1 tháng 9 năm 2008 trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số: 5672/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kỹ thuật viên bậc cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các thành phần kinh tế khác, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất - CCI

Trường hiện có 07 khoa, 05 phòng, 02 trung tâm và các đoàn thể: Đảng bộ Trường, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hóa Chất - CCI

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất
Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 02103786212
Fax: 02103786218
Website: ccipt.edu.vn

Đồng bộ tài khoản