Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên - DTEC

Số 34, Tổ 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên - DTEC

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được thành lập theo quyết định số 1973 ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kinh tế - kỹ thuật tổng hợp Điện Biên. Là một cơ sở đào tạo đa cấp, đa ngành, trường có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế, kỹ thuật, văn hóa. Song song với sự nghiệp đào tạo, trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên nói riêng và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nói chung. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tích cực nghiên cứu, mở rộng ngành, nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cao cho xã hội.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên - DTEC

Cơ sở vật chất của trường được quy hoạch gần 30 ha đất, có 2 cơ sở đào tạo: gồm 30 phòng học với hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện dạy học tiên tiến, hiện đại và một Trại thí nghiệm thực hành vv... Đó là những điều kiện thuận lợi cho việc nhà trường đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện trường đang trong chương trình xây dựng cơ bản với nhiều hạng mục bao gồm: giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, khu vực làm việc...

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Điện Biên - DTEC

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
Địa chỉ: Số 34, tổ 1, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: (0230) 3810163
Fax: (0230) 3810872
Email: truongcdktkt_db@vnn.vn
Website: www.dtec.edu.vn

Đồng bộ tài khoản