Trường Đại Học An Giang - AGU

Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Trường Đại Học An Giang - AGU

Trường Đại học An Giang được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và khai giảng năm học đầu tiên ngày 09 tháng 9 năm 2000. Xây dựng trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang, Trường Đại học An Giang là cơ sở đào tạo công lập trong hệ thống các trường đại học Việt Nam, chịu sự quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra Trường còn có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Vùng. Năm học 2000 – 2001, nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên. Trong năm đầu tiên này chỉ có 5 ngành hệ đại học, đến nay nhà trường có 36 ngành đại học hệ chính quy. Ngoài ra, mỗi năm Trường còn đào tạo một số ngành Sư phạm trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (tổng số có 48 ngành đào tạo hệ chính quy). Từ năm 2012, Trường không tiếp tục đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Thí sinh dự thi tuyển sinh hàng năm tăng dần, có năm trên 21.000 (năm 2008). Năm 2012, tỷ lệ thí sinh dự thi tuyển sinh là 85,5%, là năm có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay. Đây là tín hiệu đáng mừng của một trường mới được thành lập, cho thấy sự ra đời của Trường Đại học An Giang là nhu cầu thật sự ở Đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm học 2005 - 2006, nhà trường chính thức tuyển sinh đào tạo hệ không chính quy với hình thức vừa làm vừa học, đến nay trường đã có 04 khoá tốt nghiệp.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học An Giang - AGU

Trường có 2 cơ sở với tổng diện tích 48,4 ha (cơ sở cũ 8,9 ha, cơ sở mới 39,5 ha). Đến nay, cơ sở hạ tầng tại các cơ sở tương đối hoàn chỉnh, Thư viện mới được hình thành theo tiêu chí thư viện điện tử với 1.200 máy tính nối mạng, thực hiện xã hội hóa khu liên hợp thể dục, thể thao tại khu trường mới, bổ sung máy móc thiết bị khu thí nghiệm, tiếp tục bổ sung trang thiết bị dạy học tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin... Đội ngũ cán bộ, viên chức nhất là cán bộ giảng dạy được chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Điều lệ trường đại học; thực hiện đổi mới nội dung chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp dạy - học, thực hiện mạnh mẽ mục tiêu đổi mới quản lý giáo dục đại học, đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, áp dụng chương trình “5S”; đã và đang thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cam kết chất lượng đào tạo.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học An Giang - AGU

Trường Đại Học An Giang
Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện Thoại: +84766256565
Fax: +84763842560
Email: webmaster@agu.edu.vn
Website: www.agu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản