Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân - CSS

179A Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân - CSS

Thực hiện Nghị định số 57/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 27/7/1989 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định số 53/QĐ-BNV chuyển trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II thành Cơ sở phía Nam của trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Cơ cấu của Phân hiệu gồm có 12 Bộ môn và 5 phòng. Đầu năm 2001 Bộ Công an đã có chủ trương kiện toàn lại hệ thống các trường trong lực lượng CAND, thành lập các Học viện ANND, CSND theo đó Phân hiệu Đại học CSND được chuyển thành Phân hiệu Học viện CSND. Ngày 2/10/2001 Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 970/2001/QĐ-BCA (X13) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phân hiệu Học viện CSND. Quyết định chỉ rõ: “Phân hiệu Học viện CSND thuộc Học viện CSND là cơ sở đào tạo cán bộ Cảnh sát nhân dân có trình độ đại học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy lực lượng cảnh sát nhân dân và là cơ sở nghiên cứu khoa học của Học viện CSND.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân - CSS

Quy mô đào tạo là 1.500 học viên. Về tổ chức bộ máy: Trường có 01 Hiệu trưởng, 02 phó Hiệu trưởng, 5 bộ môn, 06 khoa nghiệp vụ, 07 phòng. Trường nằm trong hệ thống các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp của Nhà nước, là đơn vị dự toán cấp II. Phòng học thoáng mát, sân tập luyện rộng rãi.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân - CSS

Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân
Địa chỉ: 179A Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838960081
Fax: 0838962767
Email: contact@pup.edu.vn
Website: www.pup.edu.vn

Đồng bộ tài khoản