Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU

Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU

Trường Đại học Kiến trúc được thành lập theo Quyết định số 181/CP ngày 17 tháng 9 năm 1969 của Hội đồng Chính phủ. Trường thuộc Bộ Xây dựng, chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có sứ mệnh đảm nhận việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc ngành xây dựng ở trình độ đại học và trên đại học, đặc biệt là các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kỹ thuật hạ tầng đô thị và môi trường. Trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của đất nước theo hướng hội nhập và chuẩn quốc tế.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU

Cơ sở vật chất gồm đầy đủ lớp học có trang thiết bị hiện đại, thư viện phục vụ giáo viên và sinh viên với hàng nghìn đầu sách, nhà thi đấu dành cho các hoạt động thể dục thể thao của cán bộ và sinh viên, có ký túc xá cho sinh viên, phòng thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội - HAU

Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội
Địa chỉ: Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84438544346
Email: pth@hn.vnn.vn
Website: http://www.hau.edu.vn

Đồng bộ tài khoản