Trường Đại Học Luật Hà Nội - HLU

Số 87 Đường Nguyễn Chí Thanh , Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Trường Đại Học Luật Hà Nội - HLU

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lí của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lí Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lí Hà Nội. Do nhu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp lí, năm 1982 Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lí I và Trường Cán bộ Tòa án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lí Hà Nội. Đáp ứng yêu cầu phát triển công tác đào tạo cán bộ pháp luật trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, ngày 6/7/1993 Bộ Tư pháp đã quyết định đổi tên Trường thành Trường Đại học Luật Hà Nội. Đến nay, sau hơn 30 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước với đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất khá khang trang, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Hiện nay, Trường đã có các bậc đào tạo: trung cấp, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ với đầy đủ các chuyên ngành đào tạo đã được quy định.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Luật Hà Nội - HLU

Trường Đại học Luật Hà Nội có trụ sở tại 87 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Trường có hệ thống phòng làm việc, phòng học, giảng đường, thư viện, nhà ăn, căng tin, nhà văn hoá, kí túc xá sinh viên đảm bảo các trang thiết bị phục vụ cho làm việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Luật Hà Nội - HLU

Trường Đại Học Luật Hà Nội
Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội
Điện thoại: 0438352630
Fax: 0438343226
Email: admin@hlu.edu.vn và phonghcth@hlu.edu.vn
Website: www.hlu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản