Trường Đại Học Lương Thế Vinh - LTVU

Phường Lộc Vượng, Nam Định

Giới Thiệu Trường Đại Học Lương Thế Vinh - LTVU

Đại Học Lương Thế Vinh là trường đại học đa ngành, đa hệ, nhà trường đào tạo và cấp văn bằng theo hệ thống văn bằng quốc gia. Mục tiêu của trường là đào tạo những cán bộ khoa học các ngành có đạo đức, tài năng, sức khoẻ; có những phẩm chất của người trí thức XHCN Việt Nam như năng động, sáng tạo, kh năng thích ứng cao với mọi tình thế của cuộc sống và yêu cầu thực tế đặt ra: sẵn sàng phục vụ trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển sự nghiệp kinh tế xă hội của tỉnh, khu vực và cả nước. Nhà trường phấn đấu thực hiện nội dung đào tạo toàn diện, khoa học, hiện đại, dân tộc và thiết thực với địa phương; phương pháp đào tạo tích cực, học đi đôi với hành, coi trọng vai trò chủ động tự đào tạo của sinh viên. Nhà trường sẽ đổi mới, đa dạng hoá hình thức đào tạo nhằm tạo nhiều cơ hội cho sinh viên được hoạt động rèn luyện toàn diện.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Lương Thế Vinh - LTVU

Trường đang hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Với 2 tòa nhà 5 tầng gồm 100 phòng học, 8 phòng thí nghiệm, 400 máy tính, 10 phòng học chuyên đề, thư viện điện tử cùng tòa nhà 2 tầng phục vụ cho công tác quản lý, nhà trường tiếp tục đầu tư cho các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, đủ điều kiện cho sinh viên học tập gắn với thực tập, thí nghiệm theo yêu cầu của từng môn học, ngành học nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng trường đa ngành, đa trình độ, hiện đại, chất lượng cao.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Lương Thế Vinh - LTVU

Đại Học Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Phường Lộc Vượng, Thành Phố Nam Định

Phòng đào tạo
Địa chỉ: Tầng 1 Nhà C trong khuôn viên Trường Đại Học Lương Thế Vinh

Điện thoại: (84350)3680186 - Fax: (84350)3681027
Email: Quantri@Ltvu.edu.vn
Website: http://www.ltvu.edu.vn

Đồng bộ tài khoản