Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh - HCMUP

280 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh - HCMUP

Giới Thiệu Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh - HCMUP

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 27/10/1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Trường là Đại học Sư phạm Quốc gia Sài Gòn được thành lập năm 1957. Năm 1995, Trường là thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, Chính phủ quyết định tách Trường khỏi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia và là 1 trong 2 trường Đại học Sư phạm lớn của cả nước, đóng vai trò nòng cốt, đầu đàn đối với hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh - HCMUP

Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại đáp ứng việc áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến, nghiên cứu khoa học, cũng như những hoạt động khác của nhà trường.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh - HCMUP

Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8352020, Fax: (08)8398946
Website: http://www.hcmup.edu.vn

Đồng bộ tài khoản