Trường Đại Học Y Dược Huế - DHY

06 Ngô Quyền, Huế

Giới Thiệu Trường Đại Học Y Dược Huế - DHY

Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 50 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 30 năm sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Y Dược Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở. Trong 50 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 9.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được gần 3.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường. Sứ mạng của trường là đào tạo nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu và đào tạo, khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Y Dược Huế - DHY

Cơ sở vật chất với đầy đủ trang thiết bị học tập như máy chiếu, micro, đèn điện đạt chuẩn, phòng thực hành có các thiết bị máy móc hiện đại, có kí túc xá, thư viện, phòng đọc sách, hệ thống máy tính đều có nối mạng phục vụ cho việc tìm hiểu và học tập của sinh viên.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Y Dược Huế - DHY

Trường Đại Học Y Dược Huế
Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, Huế
Điện thoại: 84543822173 - 84543822873 - Fax: 84543826269
Email: bsthdang@gmail.com
Website: http://www.huemed-univ.edu.vn

Đồng bộ tài khoản