TTĐT Công Nghệ Thông Tin NIIT- ICT Hà Nội

Tầng 9, tòa nhà A, 190 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu TTĐT Công Nghệ Thông Tin NIIT- ICT Hà Nội

Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin NIIT- ICT Hà Nội là thành viên trong hệ thống của Học viện quốc tế đào tạo CNTT NIIT Ấn Độ trên toàn cầu, được thành lập năm 2002 trên cơ sở hợp tác giữa Học viện NIIT Ấn Độ và Trung tâm Đào tạo CNTT (trực thuộc Viện Đào tạo và Ứng dụng Công nghệ). Sau hơn 10 năm hoạt động Trung tâm đã đào tạo hàng nghìn lượt học viên là sinh viên, cán bộ đi làm, học sinh tốt nghiệp PTTH cho các chương trình CNTT theo chuẩn đào tạo của Học viện NIIT Ấn Độ với các khóa học 24 tháng, 12 tháng, 6 tháng và 3 tháng. Hơn 90% sinh viên đã có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp tại các Công ty phần mềm của Hà Nội như Fsoft, Misoft, Viện Công nghệ thông tin,Vietsoftware, Vidagids, Multitech., FPT telecom, FPT...

Cơ Sở Vật Chất TTĐT Công Nghệ Thông Tin NIIT- ICT Hà Nội

NIIT-ICT Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế (phòng máy hiện đại, thư viện điện tử với những tài liệu tham khảo cập nhật các công nghệ mới nhất. Đội ngũ giảng viên của NIIT-ICT Hà Nội là những người có trình độ và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, đã vượt qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của Học viện NIIT Ấn Độ

Thông Tin Liên Hệ TTĐT Công Nghệ Thông Tin NIIT- ICT Hà Nội

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin NIIT- ICT Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà A, 190 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0435574074 – 043 5574096
Hotline: 0968051561 – 0968051 562 – 0968051562
Website: www.niithanoi.vn

Đồng bộ tài khoản