Viện Đào Tạo Quản Lý Về Kinh Tế

13/350 Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Viện Đào Tạo Quản Lý Về Kinh Tế

Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Phát triển Quốc tế thành lập từ năm 2006, và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế vào năm 2007, theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0101984913 ngày 12/11/2007. Công ty là đối tác chiến lược của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn cho các Bộ, Ban, Ngành trong cả nước từ năm 2006 liên tục đến nay.

Sứ mệnh “ Giúp đỡ, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho các cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý kinh tế. Phục vụ tốt nhất những khách hàng trong thị trường mà công ty có được”.

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: 

  • Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đào tạo ngắn hạn.
  • Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp.
  • Đào tạo quản trị doanh nghiệp.
  • Đào tạo Bất động sản
  • Đào tạo tiếng Anh, tin học.
  • Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu và các công tác khác liên quan đến đấu thầu.
  • Tư vấn lập và quản lý dự án
  • Tư vấn đầu tư, Tư vấn du học
  • Và các lĩnh vực kinh doanh khác pháp luật không cấm

Cơ Sở Vật Chất Viện Đào Tạo Quản Lý Về Kinh Tế

 Tốt & đầy đủ cơ sở hạ tầng

Thông Tin Liên Hệ Viện Đào Tạo Quản Lý Về Kinh Tế

Trụ sở: số 13 ngõ 350 đường Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/viendaotao.edupro

Hotline: 0983.158.457 ( Ms.Hoa )

Email: eduprohanoi@gmail.com

Website: wWw.daotaocanbo.edu.vn

Đồng bộ tài khoản