Viện Y Tế Công Cộng

159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Viện Y Tế Công Cộng

 Viện vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh cung cấp chứng cớ khoa học, tiên phong triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng chính xác và có hiệu quả nhu cần phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cho người dân Việt Nam

Cơ Sở Vật Chất Viện Y Tế Công Cộng

 Viện được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, phục tốt nhu cầu học tập rất lớn dành cho ngành y

Thông Tin Liên Hệ Viện Y Tế Công Cộng

Địa chỉ:159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 38559503 - Fax: 84-08-38563164
Email: vienytcc@iph.org.vn
Website: http://www.iph.org.vn/

Đồng bộ tài khoản