CEO Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo CEO Giám đốc điều hành

 TRƯỜNG PTI KHAI GIẢNG CEO33 - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN NGHIỆP

Đối Tượng Tham Gia

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO… Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các phòng, ban bộ phận… trong doanh nghiệp; Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp; Những người có hoài vọng trở thành một CEO chuyên nghiệp - một “nhà lãnh đạo doanh nghiệp” trong tương lai.

Thời Lượng

4 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo CEO Giám đốc điều hành


 

CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp Version 3.0 của PTI được thiết kế theo triết lý giáo dục riêng của PTI: PTI Educational Phylosophy – PEP. Trong đó: Nội dung, mục tiêu, tính chuẩn khoa học của môn học là trung tâm, hướng tới một trọng tâm giáo dục là: Khiến học viên muốn học, tự khuyến học, khát khao ứng dụng, tin tưởng vào khoa học.

 

Tổ chức = (Cấu trúc + Công Nghệ + Chất Lượng)
Lãnh Đạo = (Cảm Xúc + Trí Tuệ + Tầm Nhìn)

Chương trình đào tạo “ đặc biệt này “ được thiết kế theo cấu trúc phân tầng.
Có 3 phân tầng - hệ thống chính thông qua các môn đào tạo:
Phân tầng tư tưởng | Phân tầng Căn bản | Phẩn tầng chuyên môn

 

STT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT
01 Nghề Giám đốc chuyên nghiệp
Chief Executive Officer

02 CEO & Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
CEO & Overview of Corporate Governance

03 Phương pháp phát triển khả năng Lãnh đạo
Leadership Development Program (LDP)

04 Chiến lược Công ty
Corporate Strategy

05 Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty
Corporate Management System

06 Xây dựng Văn hóa Công ty
Building Corporate Culture

07 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo
Human Resourses Management for Leaders

08 Marketing chiến lược & Thương hiệu dành cho Lãnh đạo
Marketing & Branding Management for Leaders

09 Quản trị Tài chính và đầu tư dành cho Lãnh đạo
Finance management and Investment for leaders

10 Giải quyết vấn đề & quyết định
Problem solving & decision making

11 Quản trị mâu thuẫn & xung đột
Conflict Management

12 Hội thảo & Chuyên đề
Đối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với Doanh nhân,
chuyên gia hàng đầu trong nước và Quốc tế

13 Hội thảo kinh tế & kinh doanh (dành riêng cho học viên các chương trình giám đốc)
Economic & Business Seminars

14 “Lễ tôn vinh sự học của Doanh Nhân” & Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”
Tổng cộng 36 buổi

Ưu Đãi Chung

Học phí 20,8 triệu giảm còn 16 triệu
Tặng thêm 1 khoá học ngắn hạn: Tài chính dành cho sếp


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản