Khoa Học Máy Tính

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng - HBU

Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính

Thạc sĩ Khoa học máy tính là chương trình học có thể được thực hiện bởi ngay cả sinh viên nói chung. Nó bao gồm lý thuyết và thực tế khoa học đằng sau máy tính nhận sinh viên tốt nghiệp lên đến tốc độ và mở ra triển vọng nghề nghiệp thú vị trong thời đại máy tính này.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Máy Tính


Chương trình đào tạo bao gồm:
- Kiến Thức Chung (1 môn)
+ Triết Học
- Môn cơ sở bắt buộc (4 môn)
+ Phương pháp toán học cho tin học
+ Phương pháp NCKH
+ Cơ sở dữ liệu nâng cao
+ Mạng và truyền dữ liệu nâng cao
- Các môn chuyên ngành bắt buộc
+ PT và TK phần mềm hướng đối tượng
+ Công nghệ tri thức và ứng dụng
+ Lý thuyết độ phức tạp tính toán
+ Xử lí song song và phân tán
+ Chuyên đề 1: Xây dựng đề cương nghiên cứu đề tài TN
+ Chuyên đề 2: Hướng dẫn thực hiện đề tài TN
- Kiến thức chuyên ngành tự chọn 2 môn trong 13 môn
+ An toàn và bảo mật dữ liệua
+ Mạng Nơron và ứng dụnga
+ Máy họca
+ Hệ hỗ trợ quyết địnha
+ Khai phá dữ liệu a
+ Lập trình logica
+ Logic mờ và ứng dụnga
+ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin b
+ Các hệ thống thời gian thực và phân tánc
+ Hệ điều hành phân tán và tính toán cụmc
+ Nhận dạng và xử lý ảnh c
+ Quản lý dự án phần mềm d
- Luận văn tốt nghiệp

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng - HBU
Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trụ sở chính
Điện thoại: 0835129885 - 0835146601 - 0835146602
Website: http://www.hbu.edu.vn - Email: dhhongbang@hbu.edu.vn
Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng trước đây là Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng – Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 518/TTg ngày 11/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 666/TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi Trường Đại học dân lập Hồng Bàng thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thuộc loại hình trường tư thục. Đến nay Trường đã bước vào năm thứ 15 với tổng số cán bộ, nhân viên, giảng viên là: 1.437, trong đó có 522 cán bộ công nhân viên; 915 giảng viên gồm: 6 Giáo sư, 22 Phó giáo sư; 88 Tiến sĩ, 221 Thạc sĩ, 235 Giảng viên cơ hữu; cùng với 371 Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ từ thạc sĩ trở lên là: 36.8 %. Năm 2012, Đại học Quốc tế Hồng Bàng vinh dự nhận Huân chương lao động hạng 3.
Đồng bộ tài khoản