Kỹ Năng Tư Duy Hiệu Quả Và Sáng Tạo

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế - ILI

Phòng 605 - 606, Tòa nhà IndoChina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy

Chúng ta muốn mọi thứ tạo ra được hoàn mỹ thì nó đều phải được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất trong tư duy và lần thứ hai qua hành động. Bộ não là tài sản quý giá nhất mà ta có. Cách sử dụng tài sản này tạo nên thành công hay thất bại trong công việc cũng như cuộc sống. Khóa đào tạo giúp học viên nâng cao phát huy tối đa khả năng tư duy để sống tự tin, thành đạt và ứng dụng trong cuộc sống, trong công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Các học viên có nhu cầu

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy


- Sức mạnh bộ não
- Khởi tạo ý tưởng
- Sơ đồ tư duy
- Tám năng lực tư duy
- Sức mạnh của trí nhớ
- Sức mạnh trí tưởng tượng
- Tư duy dịch chuyển
- Tư duy hệ thống

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Ngôn Ngữ Quốc Tế - ILI
Phòng 605 - 606, Tòa nhà IndoChina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Nghiên Cứu ILI
Điện thoại: (08)22216782 - 0903163703
Website: http://www.vienngonnguquocte.edu.vn - Email: ngonnguquocte@gmail.com
Viện nghiên cứu phát triển ngôn ngữ quốc tế là cơ quan nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, tư vấn về ngôn ngữ và văn hóa xã hội các nước. Hoạt động của viện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hoạch toán kinh tế độc lập. Nghiên cứu khoa học và cơ sở phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học ngôn ngữ và khoa học xã hội nhân văn với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc liên hiệp khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, nghiên cứu viên. Phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên, tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa xã hội, tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa xã hội. Việc tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, dịch thuật, tư vấn các vấn đề văn hóa, xã hộ, giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa xã hội, chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu. Viện có quyền chủ động cao trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ quốc tế, vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên khác trong liên hiệp khoa học kinh tế đô thị nam bộ triển khai các hoạt động chung, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học. Đào tạo, hợp tác đào tạo và ươm tạo công nghệ mới.
  • » Xem thêm
    • Tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ tại khu vực và quốc tế trong phạm vi pháp luật quy định.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản