Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định

Học Viện Infochief

Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68, Đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy

Một quyết định của bạn hôm nay sẽ ảnh hưởng lên rất nhiều khía cạnh và thành phần của tổ chức cho dù bạn ở cấp độ nào. Với chương trình đào tạo “Phương pháp tư duy và ra quyết định”, học viện Infochief mong muốn góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực tư duy, khả năng phân tích để ra những quyết định đúng đắn. Mục tiêu đào tạo của khóa học này là:
- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học

Đối Tượng Tham Gia

- Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
- Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
- Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này
- Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi/ 2 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Tư Duy


- Phần 1. Tổng quan về năng lực tư duy và ra quyết định
+ Môi trường kinh doanh hiện đại
+ Năng lực tư duy & giải quyết vấn đề
+ Tư duy tổng hợp
+ Tư duy phân tích
+ Tư duy logic
+ Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn
+ Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định
- Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới
+ Kỹ thuật Brainstorming
+ Nguyên lý của Brainstorming
+ Triển khai vận hành Brainstorming
+ Phương pháp Six Thinking Hats (Sáu chiếc nón tư duy)
+ Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
+ Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy
+ Phương pháp Mind Map (Bản đồ tư duy)
+ Nguyên lý của Bản đồ tư duy
+ Triển khai vận hành Bản đồ tư duy
+ Phương pháp Breakthrough Thinking (Tư duy đột phá)
+ Nguyên lý của tư duy đột phá
+ Triển khai vận hành tư duy đột phá
+ Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác
+ Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy
- Phần 3. Ra quyết định
+ Vai trò của quyết định và quy trình ra quyết định
+ Tổng kết phương án và tiến hành ra quyết định
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc tổ chức, thực hiện & đánh giá

Ưu Đãi Chung

Học phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày

Học Viện Infochief
Tầng 9, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68, Đường Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (08)22467086
Website: http://infochief.com.vn - Email: info@infochief.com.vn

Học viện Infochief là một trung tâm chuyên đào tạo, huấn luyện các khoá phát triển năng lực, kỹ năng Quản lý & Lãnh đạo CNTT (IT) tại Việt Nam. INFOCHIEF được thành lập vào tháng 07/2009. Mục tiêu của học viện INFOCHIEF đào tạo ra những đội ngũ quản lý CNTT chuyên nghiệp, những nhà lãnh đạo xuất sắc, đáp ứng được những nhu cầu cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp, tổ chức, cũng như chính phủ. Bên cạnh nền tảng cốt lõi là hoạt động đào tạo, Infochief còn cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý CNTT cho các khách hàng chiến lược là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm giúp khách hàng ứng dụng IT một cách hiệu quả hơn trong công tác quản lý, điều hành và kinh doanh.

Đồng bộ tài khoản