Lập Trình Android Cơ Bản

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt

Phòng 2206, tầng 22,Tháp B, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Android

Khóa học lập trình Android cơ bản giúp cho học viên xây dựng được các ứng dụng trên hệ điều hành Android. Bên cạnh đó học viên cũng được cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Android. Cụ thể chương trình học gồm 3 phần: lập trình cơ bản, lập trình ứng dụng Android cơ bản và xây dựng các ứng dụng minh họa. Mục tiêu của khóa học: Xây dựng các ứng dụng Android đồng thời qui trình phân tích, thiết kế, kiểm lỗi và đưa các ứng dụng này đến với người dùng.

Đối Tượng Tham Gia

- Yêu thích và đam mê lập trình
- Đã học qua 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ (Pascal, C, C++, C#, VB …)

Thời Lượng

2 Tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Android


- Tổng quan Android
- Cấu trúc if –switch
- Cấu trúc lặp for – while
- Math – Date – SimpleDateFormat – String – Regex
- Array
- Class Object
- Collection
- Exception – Dialog – Toast Notifications
- File Input – Output – Assets folder
- DataStorage
- Các Widget cơ bản (1)
- Các Widget cơ bản (2) – ArrayAdapter
- Gallery – GridView – CustomAdapter
- ListView
- Activity
- Activity (2)
- Layout
- Menu
- SQLite
- SQLite (tiếp theo)
- Home screen widget
- Preference
- Animation

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt
Phòng 2206, tầng 22,Tháp B, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0435379880
Website: http://tritueviet.vn - Email: contact@tritueviet.vn
Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Trí Tuệ Việt trực thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo và Truyền Thông Trí Tuệ Việt được thành lập theo Quyết định số 0312410509 của Sở đầu tư và Kế hoạch TP Hồ Chí Minh. Thực hiện các chương trình đào tạo và liên kết đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao khả năng đáp ứng về yêu cầu nguồn nhân lực trong xã hội. Đào tạo và liên kết cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A, B theo chương trình của Bộ ban hành. Chủ động phối hợp với các đơn vị khác trong việc tổ chức các hội thảo khoa học về chuyên ngành Tin học và Truyền thông. Phối hợp với các giảng viên các trường đại học: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia và các đơn vị kinh tế, các công ty tin học uy tín thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng vào lĩnh vực đào tạo và quản lý kinh tế. Sản xuất phần mềm tin học ứng dụng. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ: thông tin, tư vấn trong lĩnh vực tin học.
Đồng bộ tài khoản