Ngành Cơ Điện Tử - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Phú Lâm - PLTEC

215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Cơ Điện Tử

Học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ đạt được trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Cơ điện tử với đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử trong nhà máy, có khả năng làm việc và tay nghề đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và có cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc học cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

24 tháng

Nội Dung Khóa Học Ngành Cơ Điện Tử


- Kiến thức đại cương:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
+ Nhận thức được những vấn đề về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
môi trường làm việc thuộc phạm vi ngành nghề.
- Kiến thức cơ sở ngành:
+ Trình bày được kiến thức của các môn cơ sở ngành như kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện- điện tử, cơ khí.
+ Giải thích được nguyên lý của các hệ thống điều khiển sản xuất tự động, điều khiển quá trình cho hệ thống cơ điện tử hoặc sản phẩm cơ điện tử.
- Kiến thức chuyên ngành :
+ Hiểu được các kiến thức về vi điều khiển, kỹ thuật lập trình PLC, lập trình C, các phần mềm mô phỏng robot và mạng truyền thông công nghiệp, nguyên lý hoạt động và trao đổi thông tin giữa các thành phần của hệ thống tích hợp.

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Phú Lâm - PLTEC
215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Phú Lâm
Điện thoại: (08)38753773
Website: http://ptec.edu.vn -
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm là trường công lập, nằm trong hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng của cả nước, thành lập theo quyết định số 1974/QĐ – BGDĐT ngày 09 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Phú Lâm. Trường đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và được định hướng là một trong những đơn vị giáo dục trọng điểm, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng chương trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của thành phố. Trải qua những năm hoạt động, Trường đã luôn đầu tư và hoàn thiện về chất lượng đào tạo. Trong 4 năm liền (2008 - 2012), Trường đã vinh dự được nhận Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã không ngừng phát triển về số lượng cũng như chất lượng đội ngũ CB - GV - CNV để đảm bảo công tác giảng dạy và quản lý, với 281 CB - GV - CNV cơ hữu, trong đó 24.16% đạt trình độ Sau đại học hiện đang phụ trách giảng dạy, quản lý ở 9 Khoa và 2 Tổ bộ môn, 8 phòng chức năng và 6 Trung tâm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản