Nghề Hàn Điện

Trung Tâm Dạy Nghề Đống Đa

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, P.Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Hàn Điện

Hãy đến với khóa học Nghề Hàn Điện của Trung Tâm Dạy Nghề Đống Đa. Bạn sẽ được học qua các nội dung sau đây: Kỹ thuật an toàn trong lao động sản xuất, vẽ kỹ thuật, các kỹ thuật gò cơ bản, khái niệm chung về hàn điện, hàn hồ quang tay, ứng suất và biến dạng hàn, khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy của khóa học Nghề Hàn Điện

Thời Lượng

Theo quy của chương trình học Nghề Hàn Điện

Nội Dung Khóa Học Hàn Điện


- Chương I: Kỹ thuật an toàn trong lao động sản xuất
+ Chương II: Vẽ kỹ thuật
+ Chương III: Các kỹ thuật gò cơ bản
+ Chương IV: Khái niệm chung về hàn điện
+ Chương V: Hàn hồ quang tay
+ Chương VI: Ứng suất và biến dạng hàn
+ Chương VII: Khuyết tật hàn và các phương pháp kiểm tra
+ Ghi chú: Thực hành 70% thời lượng trên máy và vật liệu bằng que hàn
- Phần II: Hàn Bằng công nghệ TIG, MIG, MAG
+ Hàn MAG
+ Hàn MIG
+ Hàn TIG

Trung Tâm Dạy Nghề Đống Đa
Số 6 Phạm Ngọc Thạch, P.Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Dạy Nghề Đống Đa
Điện thoại: (04)38525063
Website: http://daynghedongda.vn - Email: dndd@daynghedongda.vn
Trung Tâm Dạy Nghề Đống Đa là đơn vị sự nghiệp trong hệ thống Giáo dục Đào tạo công lập trực thuộc Uỷ ban Nhân dân quận Đống Đa Thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 19 ngày 23/1/1989 của Uỷ ban Nhân dân quận Đống Đa, có chức năng đào tạo nghề cho lao động xã hội theo hệ ngắn hạn. Mọi hoạt động theo sự chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận đề ra về giải quyết việc làm cho lao động trong quận và thành phố Hà Nội, về chuyên môn nghịêp vụ theo sự chỉ đạo của Bộ và Sở Lao động TBXH (Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH ban hành ngày 09/8/2001 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề ) của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Nhân dân Quận Đống Đa giao, trong 17 năm hoạt động đã đào tạo giới thiệu việc làm và định hướng cho hơn 12.000 lao động theo các nghề đào tạo, hầu hết số học viên tốt nghịêp đều được các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thành phố tiếp nhận và được các công ty đưa đi xuất khẩu lao động. Hàng năm đào tạo hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 600 – 1.500 người.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản