Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế - EDUPRO

Số 13 - Ngõ 350 Đường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Căn cứ Thông tư 25/2009/NĐ-CP ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 10/9/2009; Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 06/11/2009 về việc công nhận Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán bộ của Quý cơ quan; Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế xin kính mời Quý cơ quan tham dự khoá học: Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án Đầu tư XD công trình theo qui định Thông tư 25/TT – BXD ngày 29/7/2009.

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ, cấp quản lý

Thời Lượng

48 Tiết / 10 buổi

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (12 tiết)
+ Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
+ Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng (4 tiết)
+ Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
+ Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
- Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (4 tiết)
+ Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
+ Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
+ Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
+ Quản lý tiến độ của dự án

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế - EDUPRO
Số 13 - Ngõ 350 Đường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: 0982822147
Website: http://www.edupro.com.vn - Email: eduprohanoi@yahoo.com
Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế tiền thân là Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Phát triển Quốc tế thành lập từ năm 2006, và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế vào năm 2007, theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0101984913 ngày 12/11/2007. Công ty là đối tác chiến lược của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ xây dựng trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn cho các Bộ, Ban, Ngành trong cả nước từ năm 2006 liên tục đến nay. Sứ mệnh “ Giúp đỡ, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho các cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý kinh tế. Phục vụ tốt nhất những khách hàng trong thị trường mà công ty có được”.
Đồng bộ tài khoản