Thực Hành Kế Toán Excel

Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh - KTBN

Số 185, Đường Nguyễn Trãi, Bắc Ninh

Giới Thiệu Khóa Học Thực Hành Kế Toán

- Mục đích khóa học: Sử dụng thành thạo Excel để thực hiện các công việc Kế toán. Hiểu được bản chất cốt lõi của từng nghiệp vụ phát sinh.
- Kết quả sau khóa học: Thực hiện được hết các phần hành kế toán trong doanh nghiệp
+ Có khả năng phân biệt và nhận biết các chứng từ, các chí phí hợp lý, hợp lệ theo quy định của cơ quan Thuế để hạch toán đúng nhất.
+ Học viên tự tin thực hiện tất cả các phần hành của nhân viên kế toán thuế từ khi phát sinh chứng từ: Phân biệt hóa đơn hợp lệ; Xác định được các chi phí hợp lý; Xác định định mức hợp lý; Hạch toán, ghi chép sổ sách; Cân đối chi phí, lãi lỗ; Tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất; Cân đối, xây dựng định mức sản xuất; Tính giá thành thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho; Lập các báo cáo thuế; Báo cáo tài chính; Quyết toán thuế;
+ Hiểu được bản chất cốt lõi của từng nghiệp vụ Kế toán phát sinh. Kết cấu luân chuyển giữa các tài khoản.
+ Tự tin thực hiện việc giải trình, giao dịch với cơ quan thuế.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng: Các bạn Sinh viên Kế toán , Các bạn Kế toán viên; Các nhà quản lý doanh nghiệp muốn quản lý tốt sổ sách chứng từ của công ty

Thời Lượng

Thời lượng đào tạo: Từ 02 tháng (Đào tạo tới khi thành nghề).

Nội Dung Khóa Học Thực Hành Kế Toán


- Sắp xếp, phân loại tính hợp lý, hợp lệ của Hóa đơn, chứng từ xem có đủ điều kiện để hạch toán không. Cập nhật chứng từ vào Nhật ký chung.
- Lập sổ nhật ký chung: Phản ánh theo trình tự tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ
- Lập sổ chi tiết theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả, kho NVL, kho thành phẩm…
- Lập bảng trính khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ chi phí khầu hao TSCĐ.
- Lập bảng định mức, phân bổ chi phí riêng cho dịch vụ, sản xuất
- Lập bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn và ngắn hạn
- Lập bảng tính giá thành cho từng gói dịch vụ cung cấp, các sản phẩm đã sản xuất nhập kho.
- Lập bảng thanh toán lương, bảng phân bổ lương.

Trung Tâm Kế Toán Bắc Ninh - KTBN
Số 185, Đường Nguyễn Trãi, Bắc Ninh
Người liên hệ: Trung tâm KTBN
Điện thoại: 02413856278
Website: http://ketoanbacninh.com - Email: ketoantfa.bn@gmail.com
Trung tâm Kế toán Bắc Ninh là đơn vị duy nhất tại Bắc Ninh, Bắc Giang trực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tài chính Kế Toán Việt Nam – VPĐD Bắc Ninh. Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn tài chính Kế Toán Việt Nam xin gửi lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng tới Quý khách hàng. Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Tài chính Kế toán Việt Nam (TFA Vietnam Co.,LTD) là đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo Kế toán thực thực hành thực tế và làm Dịch vụ kế toán thuế cho các doanh nghiệp trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản