Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt

Phòng 1506 tòa nhà CT8A KĐT Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lấy giá trị con người làm nền tảng, lấy đào tạo giáo dục chất lượng cao, nâng bước thành công làm định hướng phát triển. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm và hỗ trợ đào tạo giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Nhất Việt là đơn vị đào tạo kỹ năng mềm hàng đầu Việt Nam. Đối tượng đào tạo kỹ năng mềm của Nhất Việt là: Trẻ em, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp. Nội dung đào tạo của Nhất Việt hướng tới đào tạo kỹ năng mềm căn bản nâng tầm giá trị sống và nâng bước thành công cho mỗi cá nhân. Định hướng đào tạo kỹ năng mềm của Nhất Việt gắn bó chặt chẽ với nội dung chương trình giáo dục các bậc học và đòi hỏi thiết yếu của nhu cầu cá nhân cũng như yêu cầu của xã hội hiện đại.

Cơ Sở Vật Chất Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt

Phòng học, giảng đường được nâng cấp và trang bị khá hoàn chỉnh, giáo trình, tài liệu được tăng cường các phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập được trang bị khá đầy đủ, đồng bộ, hiện tại, đáp ứng yêu cầu hiện tại của trung tâm.

Thông Tin Liên Hệ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Giáo Dục Nhất Việt
Địa chỉ: Phòng 1506 tòa nhà CT8A KĐT Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 0987999790, 0983000263
Email: nhatvietedu@gmail.com
Website: http://www.nhatvietedu.vn

Đồng bộ tài khoản